Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

POZOR ZMENA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V OBCI PRI MŠ A ZŠ

Hlavným účelom je zvýšenie bezpečnosti v okolí materskej a základnej školy a zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v riešených lokalitách.

Trvalé dopravné značenie je vyznačené v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a odsúhlasené OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom v Malackách.

TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE PRI MŠ

Pri materskej škole boli osadené nové výstražné značky a obmedzenie rýchlosti na 30 km/h.

TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE PRI ZŠ

Na existujúcej spevnenej ploche pred ZŠ vznikol vodorovným dopravným značením od betónového plotu koridor určený pre chodcov v šírke 2,00 m. Medzi koridorom pre peších a komunikáciou na ulici Vŕšok vzniklo spolu 12 pozdĺžnych parkovacích miest. Koridor pre peších sa na začiatku a konci napojil na existujúci chodník pre peších. Celý úsek cesty pred školu je označený trvalým vodorovným dopravným značením – pozdĺžna súvislá čiara (tzv. plná čiara). Po výjazde z pozdĺžne vyznačeného parkovacieho miesta treba pokračovať po ulici Vŕšok smerom k poľnohospodárskemu družstvu a pokračovať v ďalšej ceste  (neotáčať sa na hlavnej ceste cez plnú čiaru).

V najbližšej dobe bude nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky dohliadať dopravná polícia.

                                                      Marián Moravčík, starosta obce                                                                                

 

                                                                                                                                     

Príspevok bol presunutý do archívu
08.08.2022