Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby MPP I/144

„Rodinný dvojdom“, Láb Topoľová ulica, B2 Stránky  na pozemku register „C“ parcela č. 1627/144 v katastrálnom území Láb. Spoločnosť MPP I s.r.o., 900 67 Láb č. 289.

Vyvesené dňa 29.05.2019    Zvesené dňa 14.06.2019

Oznámenie

Dátum vyvesenia: 29.05.2019 | Dátum zvesenia: 14.06.2019