Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Dôležité upozornenie – preventívne opatrenia

Starosta obce Láb dôrazne žiada všetkých obyvateľov obce, aby dodržiavali všetky nariadenia a opatrenia, ale hlavne v prípade, že prišli do styku s niekým, kto javí príznaky ochorenia, alebo sa vrátili zo zahraničia, aby boli v karanténe bez akéhokoľvek kontaktu s ostatnými obyvateľmi. Žiada všetkých občanov, ktorí majú vedomosť, že toto nariadenie občan nedodržiava, aby toto bezodkladne nahlásili na obecný úrad, starostovi alebo priamo Polícii SR.

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

  • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
  • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
  • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
  • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
  • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
  • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
  • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
  • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

 

Dôležité infolinky:

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234
Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682
Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva: Bratislava – 0917 426 075

Dátum vyvesenia: 13.03.2020 | Dátum zvesenia: 31.03.2020