Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zásady požiarnej bezpečnosti – 2018, Láb

Po zime nás v domácnostiach čaká upratovanie vo svojich šopách, garážach a podobne. Pri týchto činnostiach, vždy je niečo treba spáliť. Táto činnosť vytvára zvýšené nebezpečenstvo požiaru, najviac požiarov vzniká v jarných mesiacoch. Z týchto dôvodov sa na Vás znovu obracajú Dobrovoľní hasiči, s cieľom upozorniť Vás a poskytnúť rady ako požiarom predchádzať. Najviac požiarov vzniká a súvisí s nezodpovednosťou ľudí a podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a zakladaní ohňa v prírode. Keď začne horieť les, je už neskoro. Likvidácia týchto požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si veľké množstvo techniky, ľudí, a trvá dlhú dobu.

Dôrazne upozorňujeme, že je v platnosti trvalý zákaz vypaľovania trávy a suchých porastov.

Spaľovanie väčšieho množstva odpadu je treba nahlásiť na riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách.

Preto Vás Dobrovoľný hasičský zbor žiada o dôsledné dodržovanie zásad požiarnej bezpečnosti.

Dátum vyvesenia: 10.04.2018 | Dátum zvesenia: 30.04.2018