Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Výročná členská schôdza

Dňa 13.11.2016 sa v zasadačke hasičskej zbrojnice konala Výročná členská schôdza DHZ Láb. Na výročnej členskej schôdzi boli členovia oboznámení so Správou o hospodárení a Správou o činnosti DHZ Láb za uplynulé obdobie, bol prijatý Plán hlavných úloh na r. 2017 a boli zvolení noví členovia výboru, predseda, podpredseda – veliteľ a revízor DHZ Láb.

Dátum vyvesenia: 01.01.2019 | Dátum zvesenia: 01.01.2019