Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a dejepis

Základná škola Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok 351
Riaditeľstvo Základnej školy Plavecký Štvrtok príjme do pracovného pomeru:

Pozícia: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a dejepis
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1. september 2018
Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie ped. zamestnancov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

– otvorenosť a prístupnosť inovatívnym trendom vo vzdelávaní a moderným pedagogickým postupom, prípadne skúsenosť s nimi, citlivý prístup k jednotlivým detským osobnostiam a rešpektovanie ich rôznorodosti

– túžbu po neustálom sebavzdelávaní, samostatnosť, tvorivosť dobré sociálne a komunikačné zručnosti

– komunikácia s deťmi v rovine partner

– supervízor a sprievodca na ceste k poznaniu a vedomostiam

– skúsenosti s AAK, zrakovou a sluchovou stimuláciou, Montessori prístupom výhodou

– skúsenosti s prácou s deťmi s postihnutím vo veku 6 -14 rokov výhodou

Požadované doklady:
– žiadosť do zamestnania

– profesijný životopis

– doklady o vzdelaní

V prípade záujmu kontaktovať riaditeľstvo školy:
mobil: 0911 913 856
tel.: 034/7793 274

e-mail:

skola.stvrtok@gmail.com
prokop.daniel1@gmail.com
marianakorbel@gmail.com

inzercia – volne – miesto.pdf

Plavecký Štvrtok 20. jún 2018
Mgr. Mariana Korbelová
riaditeľka školy

Dátum vyvesenia: 25.06.2018 | Dátum zvesenia: 31.08.2018