Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Prideľovanie orientačných čísiel – ul. Zohorská, Milatu a Na Kúte

Dňa 3.7.2017 bolo Obecným zastupiteľstvom v Lábe schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na územní obce Láb. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018. Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že nehnuteľnostiam na ulici „Na kúte, Zohorská ulica, Ulica Antona Milatu“ bol zápisom do registra adries k súpisnému číslu pridelený názov ulice a orientačné číslo. Súpisné čísla zostávajú naďalej v platnosti. Vlastníci si môžu prísť prevziať na Obecný úrad v Lábe v úradných hodinách „Oznámenie o pridelení orientačného čísla“, zároveň si môžu zakúpiť tabuľku s prideleným orientačným číslom za 3,60 €. Neprevzaté „Oznámenia“ budú vlastníkom nehnuteľnosti po 09.6.2018 zaslané doporučene poštou. Vlastníci domov na ulici Na kúte, Zohorská ulica a Ulica Antona Milatu, ktorí majú na nehnuteľnostiach trvalý pobyt, môžu si ísť vymeniť občiansky preukaz.

Súpisné čísla patriace na ulicu

Na kúte:
308, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 370, 525, 526,

Zohorská ulica:
297, 298, 299, 524, 552, 563,

Ulica Antona Milatu:
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 555, 556

Dátum vyvesenia: 25.05.2018 | Dátum zvesenia: 09.08.2018