Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Prideľovanie orientačných čísiel na Veternej, Hviezdnej, Mesačnej a Slnečnej ulici

Dňa 3.7.2017 bolo Obecným zastupiteľstvom v Lábe schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na územní obce Láb. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018. Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že nehnuteľnostiam na „Veternej ulici, Hviezdnej ulici, Mesačnej ulici a Slnečnej ulici“ bol zápisom do registra adries k súpisnému číslu pridelený názov ulice a orientačné číslo. Súpisné čísla zostávajú naďalej v platnosti. Vlastníci si môžu prísť prevziať na Obecný úrad v Lábe v úradných hodinách „Oznámenie o pridelení orientačného čísla“, zároveň si môžu zakúpiť tabuľku s prideleným orientačným číslom za 3,60 €. Neprevzaté „Oznámenia“ budú vlastníkom nehnuteľnosti po 23.3.2018 zaslané doporučene poštou. Vlastníci domov na Veternej ulici, Hviezdnej ulici, Mesačnej ulici a Slnečnej ulici, ktorí majú na nehnuteľnostiach trvalý pobyt, môžu si ísť vymeniť občiansky preukaz.

Súpisné čísla patriace na Veternú ulicu:   599, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 613, 614, 755, 756, 757, 758, 759,
                                na Hviezdnú ulicu: 578, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 769,
                                na Mesačnú ulicu:  587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 597, 677, 680,
                                na Slnečnú ulicu:    530, 532.

Dátum vyvesenia: 09.03.2018 | Dátum zvesenia: 09.08.2018