Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Prideľovanie orientačných čísiel na Topoľovej a Lipovej ulici

Dňa 3.7.2017 bolo Obecným zastupiteľstvom v Lábe schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na územní obce Láb. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018. Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že nehnuteľnostiam na „Topoľovej a Lipovej ulici“ bol zápisom do registra adries k súpisnému číslu pridelený názov ulice a orientačné číslo. Súpisné čísla zostávajú naďalej v platnosti. Vlastníci si môžu prísť prevziať na Obecný úrad v Lábe v úradných hodinách „Oznámenie o pridelení orientačného čísla“, zároveň si môžu zakúpiť tabuľku s prideleným orientačným číslom za 3,60 €. Neprevzaté „Oznámenia“ budú vlastníkom nehnuteľnosti po 23.2.2018 zaslané doporučene poštou. Vlastníci domov na Topoľovej a Lipovej ulici, ktorí majú na nehnuteľnostiach trvalý pobyt, si môžu ísť vymeniť občiansky preukaz.

Súpisné čísla patriace na Lipovú ulicu:
766, 767, 770, 772, 725, 697, 698, 699, 700, 747, 729, 730, 773.

Súpisné čísla patriace na Topoľovú ulicu:
728, 727, 726, 732, 733, 763, 764, 717, 734, 716, 735, 715, 736, 714, 737, 713, 711, 738, 710, 739, 709, 740, 708, 741, 707, 742, 706, 743, 705, 695, 704, 694, 703, 731, 702, 701, 760, 692, 744.

Dátum vyvesenia: 09.02.2018 | Dátum zvesenia: 26.02.2018