Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Prideľovanie orientačných čísiel – Láb, Veľký Chríb, Malý Chríb, Okružná ulica

Dňa 3.7.2017 bolo Obecným zastupiteľstvom v Lábe schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na územní obce Láb. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018. Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že nehnuteľnostiam na ulici „Veľký Chríb, Malý Chríb, Okružná ulica“ bol zápisom do registra adries k súpisnému číslu pridelený názov ulice a orientačné číslo. Súpisné čísla zostávajú naďalej v platnosti. Vlastníci si môžu prísť prevziať na Obecný úrad v Lábe v úradných hodinách „Oznámenie o pridelení orientačného čísla“, zároveň si môžu zakúpiť tabuľku s prideleným orientačným číslom za 3,60 €. Neprevzaté „Oznámenia“ budú vlastníkom nehnuteľnosti po 10.8.2018 zaslané doporučene poštou. Vlastníci domov na ulici Veľký Chríb, Malý Chríb, Okružná ulica, ktorí majú na nehnuteľnostiach trvalý pobyt, môžu si ísť vymeniť občiansky preukaz.

Súpisné čísla patriace na Veľký Chríb, Malý Chríb, Okružnú ulicu:
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 522, 546, 681.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt orientačné čísla domov

Dátum vyvesenia: 27.07.2018 | Dátum zvesenia: 18.09.2018