Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pracovná ponuka – ZŠ Láb – učiteľ

Základná škola v Lábe prijme do pracovného pomeru učiteľa:

Zamestnávateľ:   Základná škola, Láb

Kategória: učiteľ

– pre  predmety:  1. stupeň,  2. stupeň – Matematika, Etická výchova,
Informatika, Technika, Hudobná výchova, Výtvarná výchova

– nástup od 1. 9. 2019

Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie ped. Zamestnancov

Platové podmienky v zmysle zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov, podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Požadované doklady:

– žiadosť do zamestnania
– profesijný životopis
– doklady o vzdelaní

Kontakty:
Základná škola, Láb č. 489,
tel. : 034 / 7790484, 0919 404 333
e-mail: zslab@zslab.sk

Dátum vyvesenia: 20.08.2019 | Dátum zvesenia: 30.09.2019