Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Ponuka pracovného miesta – vychovávateľka ŠKD ZŠ

Základná škola v Lábe hľadá vychovávateľku ŠKD na uvoľnené pracovné miesto.

Úväzok: 81,49 % v šk. roku 2017/2018
Dátum nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona č.317/2009 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR č.437/2009

Osobnostné predpoklady a zručnosti: otvorenosť a prístupnosť inovatívnym trendom vo vzdelávaní a moderným pedagogickým postupom, prípadne skúsenosť s nimi, citlivý prístup k jednotlivým detským osobnostiam a rešpektovanie ich rôznorodosti, túžba po neustálom sebavzdelávaní, samostatnosť, tvorivosť, dobré sociálne a komunikačné zručnosti – komunikácia s deťmi v rovine partner – supervízor a sprievodca na ceste k poznaniu a vedomostiam.

Požadované doklady: žiadosť do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní.

Kontakty: Základná škola, 900 67, Láb 489, tel.: 034/7790484, 0919/404333, mail: zsvlabe@stonline.sk

Dátum vyvesenia: 28.02.2018 | Dátum zvesenia: 31.03.2018