Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Ponuka práce – Základná škola Láb

Pozícia:  vychovávateľka   ŠKD
Úväzok:  100 %
Dátum nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie ped. zamestnancov
Osobnostné predpoklady a zručnosti

–  otvorenosť a prístupnosť inovatívnym trendom vo vzdelávaní a moderným pedagogickým postupom, prípadne skúsenosť s nimi citlivý prístup k jednotlivým detským osobnostiam a  rešpektovanie ich rôznorodosti

–  túžbu po neustálom sebavzdelávaní, samostatnosť, tvorivosť, dobré sociálne a komunikačné zručnosti

– komunikácia s deťmi v rovine partner – supervízor a sprievodca na ceste k poznaniu a vedomostiam

Požadované doklady:

– žiadosť do zamestnania

– profesijný životopis

– doklady o vzdelaní

Kontakty:         Základná škola, 900 67, Láb č. 489

Tel. : 034 / 7790484, 0919/404 333

mail: zsvlabe@stonline.sk

Dátum vyvesenia: 06.08.2018 | Dátum zvesenia: 31.08.2018