Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí územného konania

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania

Bytový komplex TONY

na parcele. č. reg. KN C parc. č. 1627/87, 1627/88, 1627/91, 1627/140, 1627/141 k. ú. Láb
a reg. KN E parc. č. 1628, 1629, 1630, 1631/1, 1631/2, 1632 k. ú. Láb

Oz Bytovy komplex TONY.pdf

Situacia BK TONY.pdf

Dátum vyvesenia: 26.09.2018 | Dátum zvesenia: 22.10.2018