Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o námietke v konaní a výzva na vyjadrenie

Verejná vyhláška

Oznámenie o podaní námietky v konaní  o povolení stavby stavbu „Rodinný dom typ LAGUNA 16 a prípojky na inž. siete“ na parc. reg. KN C č. 5798/97 kat. úz. Láb v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a výzva na vyjadrenie k tejto námietke

vyvesené:  od   4.12.2018     do  19.12.2018

Námietka-výzva na vyjadrenie.pdf

Dátum vyvesenia: 04.12.2018 | Dátum zvesenia: 28.12.2018