Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznam o poplatkoch za uloženie odpadov

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov Obec Láb zverejňuje nasledovný oznam:

OBEC LÁB dosiahla v roku 2018 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 13,49 %.

Podľa Prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov bude OBEC LÁB hradiť poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2019 v sume 12 Eur/t, t. j. za 650,35 t sumu vo výške 7.800,- EUR.

Dátum vyvesenia: 28.02.2019 | Dátum zvesenia: 31.03.2019