Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznam – dotácie

Obec Láb oznamuje právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec Láb, občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, fyzickým osobám a fyzickým  osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt alebo podnikajú na území obce Láb, že si môžu na obecný úrad Láb podať do 31.10.2018 písomnú žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Láb na rok 2019 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Láb č. 1/2017, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu obce Láb.

VZN nájdete:
http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2//120_vzn_2017_01_dotacie-z-rozpoctu-obce.pdf

Dátum vyvesenia: 23.10.2018 | Dátum zvesenia: 01.11.2018