Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Nariadenie ústneho pojednávania – banská činnosť

Nariadenie ústneho pojednávania vo veci povolenia zmeny č. 6 povolenej banskej činnosti v chránenom území Plavecký Štvrtok.

Vyvesené dňa 19.08.2019          Zvesené dňa 18.09.2019

Nariadenie ústneho pojednávania

Dátum vyvesenia: 19.08.2019 | Dátum zvesenia: 18.09.2019