Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Informácie pre verejnosť – Zberné naftové stredisko Dúbrava

Podľa § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Láb informuje verejnosť o zmene navrhovanej činnosti k zámeru: „Zberné naftové stredisko Dúbrava – zapojenie sond Jakubov 63 a 64“. Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vrátane príloh je zverejnené na webovom sídle:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberne-naftove-stredisko-dubrava-zapojenie-sond-jakubov-63-64

Všetky informácie o tom, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať sú uvedené v priloženom dokumente:

informacia-pre-verejnost-zberne-naftove-stredisko-dubrava-zapojenie-sond-jakubov-63a-64.pdf

Dátum vyvesenia: 25.02.2019 | Dátum zvesenia: 12.03.2019