Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Obecná rada 2010-2014

Členovia:

  • Ing. Dušan Vavrinec
  • Milan Gerthofer
  • Bc. Daniel Prokop

Je zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva (ObZ), ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže ObZ kedykoľvek odvolať. Počet členov tvorí najviac 1/3 počtu poslancov ObZ.

Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom ObZ. Plní úlohy podľa rozhodnutia ObZ. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
Schádza sa podľa potreby. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta.

Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.