Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Zástupca starostu

Zástupca starostu

Pavel Chmela, Mgr.

mobil: 0905 358 626

e-mail: pavel.chmela@zoznam.sk  

Okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať:

  1. zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti.
  2. zástupca starostu je osoba iniciatívna, výkonná a poradná, ktorá napomáha starostovi pri:
    a) vykonávaní obecnej správy,
    b) rozhodovaní o veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  3. zástupca starostu je členom obecnej rady  
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,