Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Združenia / Podnikatelia » Rybársky spolok

Rybársky spolok

Slovenský rybársky zväz

Lovné revíry Záhorie

 • 1-0060-1-1 Dolná Rudávka
 • 1-0150-1-1 Feld
 • 1-0170-1-1 Horná Rudávka
 • 1-0210-1-1 Jazero Balatón
 • 1-0220-1-1 Jazero Čierny Feld
 • 1-0230-1-1 Jazero Obloz
 • 1-0240-1-1 Jazero Osmička
 • 1-0250-1-1 Jazero Prukse
 • 1-0300-1-1 Kanál Malina č. 1
 • 1-0310-1-1 Kanál Malina č. 2
 • 1-0350-4-1 Lozorňanský potok
 • 1-0360-1-1 Malé Axi
 • 1-0400-1-1 Morava č. 2
 • 1-0470-1-1 Pieskovňa Plavecký Štvrtok
 • 1-0570-1-1 Rašelinové jazierko
 • 1-0850-4-1 Stupavský potok č. 1
 • 1-0851-4-1 Stupavský potok č. 2
 • 1-0930-1-1 Štrkovisko Jakubov č. 1
 • 1-0940-1-1 Štrkovisko Jakubov č. 2
 • 1-1010-1-1 Štrkovisko na Židovkách
 • 1-1090-1-1 Štrkovisko Trojuholník
 • 1-1150-1-1 Štrkovisko Záhorská Ves
 • 1-1200-1-1 Štvorec
 • 1-1230-1-1 Tonišovské jazierko
 • 1-1250-1-1 Vachalkov rybník
 • 1-1260-1-1 Veľké Axi
 • 1-1290-1-1 VN Centnúz
 • 1-1300-1-1 VN CO Krakač
 • 1-1330-1-1 VN Kuchyňa
 • 1-1360-1-1 VN Lozorno č. 2
 • 1-1390-1-1 VN Rohožník
 • 1-1480-1-1 Zohorský kanál č. 1
 • 1-1490-1-1 Zohorský kanál č. 2
 • 1-0330-1-4 Lábske jazero
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,