Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Obecné zastupiteľstvo 2014-2018

Obecné zastupiteľstvo 2014-2018

Obecné zastupiteľstvo 2014-2018

Poslanci Obecného zastupiteľstva (ObZ) od 15. 12. 2014, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub poslanca:

 • Michal Habuda - 36 r., živnostník, nezávislý kandidát
 • Mgr. Pavel Chmela - 50 r., živnostník - revízny technik, nezávislý kandidát
 • Ing. Štefan Káloši - 36 r., vedúci oddelenia projekcie, nezávislý kandidát
 • Marián Kovár - od 03.07.2017
 • Ján Mundok - 44 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
 • Mgr. Daniel Prokop - učiteľ 24 r., nezávislý kandidát
 • PaedDr. Monika Valúchová - 42 r., starostka, nezávislá kandidátka
 • Ing. Milan Vorčák - 40 r .,stavebný inžinier - technik, nezávislý kandidát
 • Ing. Mária Hasičková - od 18.04.2018
 • Bc. Ondrej Štefek - 36 r., živnostník, nezávislý kandidát, dňa 19.4.2017 sa vzdal mandátu poslanca
 • Tomáš Chmela - 36 r., zamestnanec samosprávy, nezávislý kandidát, dňa 22.11.2017 sa vzdal mandátu poslanca

Obecné zastupiteľstvá v prechádzajúcich volebných obdobiach

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk