Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Komisie OZ

Komisie OZ

Komisie obecného zastupiteľstva 2018-2022

Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí

Predseda: Ing. Milan Vorčák

Členovia:

 • Ing. arch. Laurie Ashley Farmer
 • Mgr. Pavel Chmela
 • Michal Kain
 • Pavol Vajarský

Členovia z radu občanov:

 • Roman Mízner
 • Peter Majzún

Komisia kultúry a športu

Predseda: Jozef Praženec

Členovia:

 • Mgr. Pavel Chmela
 • Marián Kovár
 • Ján Mundok
 • Mgr. Daniel Prokop

Členova z radu občanov:

 • Roman Mízner 
 • Jana Zálesňáková

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Mgr. Pavel Chmela

Členovia:

 • Marián Kovár
 • Ján Mundok
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,