Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Komisie OZ

Komisie OZ

Komisie obecného zastupiteľstva 2018-2022

Komisia ekonomická, finančná, výstavby a životného prostredia, a sociálnych vecí

Predseda: Ing. Milan Vorčák

Členovia:

  • Ing. arch. Laurie Ashley Farmer
  • Mgr. Pavel Chmela
  • Michal Kain
  • Pavol Vajarský

Členovia z radu občanov:

Komisia kultúry a športu

Predseda: Jozef Praženec

Členovia:

  • Mgr. Pavel Chmela
  • Marián Kovár
  • Ján Mundok
  • Mgr. Daniel Prokop

Členova z radu občanov:

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Mgr. Pavel Chmela

Členovia:

  • Marián Kovár
  • Ján Mundok
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk