Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Komisie OZ

Komisie OZ

Komisia ekonomická, finančná a ochrana verejného záujmu

Predseda: Ing. Štefan Káloši

Členovia:

 • Mgr. Pavel Chmela
 • PaedDr. Monika Valúchová
 • Ing. Mária Hasičková

Členovia z radu občanov:

 • Ing. Janka Leskovská
 • Peter Majzún
 • Miroslav Kovár
 • JUDr. Marek Chovan

Komisia výstavby a životného prostredia

Predseda: Ing. Milan Vorčák

Členovia:

 • Michal Habuda
 • Ján Mundok

Členova z radu občanov:

 • Radovan Živna
 • Pavel Habuda
 • Ing. Pavel Koporec

Komisia kultúry, športu, školstva a sociálnych vecí

Predseda: Ján Mundok

Členovia:

 • Mgr. Pavel Chmela
 • Mgr. Daniel Prokop
 • PaedDr. Monika Valúchová
 • Marián Kovár 
 • Ing. Mária Hasičková
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk