Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zápis detí do Materskej školy Láb

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 je možné podať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Zápis bude prebiehať elektronicky, prostredníctvom prihlášky zverejnenej na webovej stránke materskej školy, alebo formou zaslania vyplnenej a oboma zákonnými zástupcami podpísanej Žiadosti o prijatie do MŠ mailom alebo poštou.

Ak nemáte možnosť zapísať dieťa elektronickou formou, žiadosť si môžete vyzdvihnúť alebo podať osobne 7. mája 2020 a 14. mája 2020 v čase od 9.00 do 11.00 hod v kancelárii riaditeľky materskej školy, pavilón B.

Podrobné informácie a podmienky prijatia nájdete na stránke MŠ: https://mslab.edupage.org

Dátum vyvesenia: 04.05.2020 | Dátum zvesenia: 31.05.2020