Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zanesená čistička nepracuje!

Aj napriek zavedeniu mimoriadneho poplatku za čistenie technologických zariadení prečerpávacích staníc (kanalizácia) opakovane pracovníci obecného úradu nachádzajú v týchto zariadeniach predmety, ktoré v žiadnom prípade do kanalizácie nepatria a spôsobujú závažné poruchy čerpadiel, rezacích nožov a prichádza k upchatiu kanalizácie a prečerpávacích staníc. Tieto poruchy vyžadujú  nákladné opravy, ktoré zaťažujú obecný rozpočet.

V zmysle Zmluvy o odvádzaní splaškových odpadových vôd a Všeobecných podmienok odvádzania odpadových vôd JE ZAKÁZANÉ do verejnej kanalizácie vypúšťať látky, ktoré sa nepovažujú za splaškové odpadové vody.
Medzi takéto látky patria napr. VLHČENÉ UTIERKY, hygienické vložky, handry, oleje, riedidlá, ropné látky, pesticídy a pod.

Z dôvodu neustáleho poškodzovania čerpadiel, dôrazne žiadame o dodržiavanie týchto podmienok, v opačnom prípade bude správa obce Láb nútená pristúpiť k zvýšeniu poplatku za čistenie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou.