Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Schválené VZN č. 3/2022

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 15.12.2022 uznesením č. 58/2022

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Láb dňa 16.12.2022

VZN zverejnené na internetovej stránke Obce Láb dňa 16.12.2022

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023

VZN_2022_03