Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zástupca starostu

Zástupca starostu obce Láb 2018-2022

Pavel Chmela, Mgr.

telefón:
0905 358 626

e-mail:
pavel.chmela@zoznam.sk

Okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať:

  1. zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti,
  2. zástupca starostu je osoba iniciatívna, výkonná a poradná, ktorá napomáha starostovi pri:
    a) vykonávaní obecnej správy,
    b) rozhodovaní o veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  3. zástupca starostu je členom obecnej rady.