Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pracovník údržby majetku obce

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO

Obec Láb vypisuje výberové konanie na funkciu

Pracovník údržby majetku obce

Záujemca o pracovné miesto „Pracovník údržby majetku obce“ obce Láb zašle poštou alebo osobne odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými prílohami (viď. Požadované doklady) na adresu Obec Láb, Obecný úrad, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb v uzavretej obálke označenej „Výberové konanie – pracovník údržby“ – neotvárať

 

Miesto výkonu práce:             Obec Láb, Obecný úrad, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb

Pracovný vzťah:                      trvalý pracovný pomer (TPP), plný úväzok, dohoda o vykonaní práce

Termín nástupu:                     ihneď, príp. dohodou

 

Požiadavky:

 • min. stredoškolské vzdelanie bez maturity
 • schopnosť zodpovedne plniť úlohy pridelené vedúcim pracovníkom
 • vodičský preukaz skupiny B, T, príp. ďalšími skupinami výhodou, schopnosť riadiť traktor/ traktor s vlečkou
 • výhodou bude odborná spôsobilosť na činnosť na elektrických zariadeniach §21 vyhlášky č. 508/2009
 • precíznosť, pedantnosť, záujem o veci verejné, ich vzhľad a čistotu
 • schopnosť riešiť krízové situácie, zručnosť, šikovnosť, záujem riešiť problémy v obci
 • zodpovedný prístup k riešeniu úloh a hľadanie riešení, tímová spolupráca, samostatnosť, presnosť, flexibilita, komunikatívnosť, bezúhonnosť, dodržiavanie pracovnej disciplíny a pracovného času

 Náplň práce:

 • vykonávanie práce pracovníka údržby majetku obce počas celého roka
 • vykonávanie prác a údržby pri správe obecných budov, verejných priestranstiev, cintorína
 • vykonávanie rôznych údržbárskych prác v interiéri/exteriéri počas celého roka
 • pravidelné porady s vedúcim pracovníkom o vykonaných prácach
 • súčinnosť pri príprave obecných akcií

 Platové podmienky:

 • základná mesačná mzda 900,00 €/brutto pri TPP (mzda pri Dohode o vykonaní práce – dohodou)
 • súčasťou finančného hodnotenia pracovníka je priestor na individuálne osobné hodnotenie za odvedenú prácu

 Zamestnanecké benefity:

 • mimoriadne odmeny za vykonanú prácu nad rámec plánu
 • pitný režim zdarma, stravné lístky v hodnote 6,00 € (pri TPP), zabezpečenie pracovných a ochranných pomôcok

 Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania v slovenskom jazyku
 • profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktovať si dovoľujeme len vybraných uchádzačov. Zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle Obce Láb dňa 19.06.2023                                                                                                      Bc. Štefan Fogl, starosta obce Láb

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO – 19_06_2023