Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mohlo by Vás zaujímať od starostu

Mohlo by Vás zaujímať od starostu

V tomto článku sa Vám pokúsim priblížiť najmä investičné aktivity, na ktorých s mojím zástupcom a niektorými poslancami momentálne pracujeme a ktorých cieľom je skvalitnenie života v našej obci.

Začnem hneď na úvod témou, ktorá sa týka hlavne obyvateľov pôvodne osídlenej časti obce a to je kanalizácia. Ako som už informoval skôr, máme pripravenú kompletnú projektovú dokumentáciu na odkanalizovanie celej obce. Tak isto som už v minulosti informoval, že reálne existovali v minulosti len dva možné zdroje financovania, a to environmentálny fond a eurofondy. Eurofondové projekty, ktoré boli v minulosti, však vylúčili z možnej podpory obce s vysoko ekonomicky rozvinutých regiónov teda aj našu obec. Z environmentálneho fondu sa nám zatiaľ podarilo získať podporu jedenkrát.

V súčasnom období sa pripravuje nové programové obdobie a plán obnovy, ktoré ak sa všetko podarí, dáva aj našej obci možnosť získať finančné prostriedky. Prikladám tabuľku ako zatiaľ v rámci obcí na Záhorí je na tom naša obec. Údaje sú z BSK.

Obec Neodkanalizovanosť Obec Neodkanalizovanosť
Záhorská Ves 100% Láb 47%
Jabloňové 100% Studienka 49%
Pernek 100% Sološnica 29%
Plavecký Mikuláš 100% Malé Leváre 50%
Suchohrad 100% Malacky 1%
Záhorie (vojenský obvod) 100% Rohožník 6%
Veľké Leváre 66% Zohor 13%
Kuchyňa 75% Gajary 10%
Kostolište 64% Stupava 0%
Plavecké Podhradie 61% Závod 19%
Plavecký Štvrtok 26% Lozorno 0%
Vysoká pri Morave 49% Jakubov 5%
Mariánka 27% Borinka 0%

 

Ďalší veľký investičný projekt, ktorý v súčasnosti riešime, je výstavba školskej jedálne a súčasne ďalších šesť tried v areáli základnej školy. Na začiatku sme potrebovali vysporiadať pozemky, na ktorých stojí naša „základka“ čo sa nám podarilo. Všetky sú dnes už majetkom obce. Po zverejnení výzvy sme okamžite zareagovali a pripravili sme kompletnú projektovú dokumentáciu. Predpokladaná výška celej investičnej aktivity je cca 1 800 000 Eur. V priloženej tabuľke môžete vidieť zatiaľ aktuálne poradie našej obce pri hodnotiacich kritériách BSK.

 

 

Budovanie Základných škôl
Aktuálna situácia a poradie obcí podľa multikriteriálneho hodnotenia
Poradie Obec Index inv. Účinnosti Poradie Obec Index inv. účinnosti
1 Kostolište 60% 14 Závod 40%
2 Stupava 58% 15 Rohožník 40%
3 Láb 50% 16 Jabloňové 40%
4 Záhorská Ves 49% 17 Pl. Štvrtok 39%
5 Malé Leváre 48% 18 Suchohrad 39%
6 Kuchyňa 48% 19 Gajary 39%
7 Plavecké Podhradie 46% 20 Studienka 38%
8 Malacky 46% 21 Borinka 38%
9 Sološnica 45% 22 Jakubov 38%
10 Mariánka 45% 23 Lozorno 37%
11 Veľké Leváre 42% 24 Pernek 36%
12 Plavecký Mikuláš 42% 25 Vysoká pri Morave 36%
13 Zohor 40% 26 Záhorie (vojensky obvod) 0%

 

 

Nie menej aktuálna je aj situácia pri našom ďalšom projektovom zámere, ktorý sa týka dostavby materskej školy v našej obci. Projektovú dokumentáciu už máme kompletne pripravenú a takisto, ako pri základnej škole, aj tu spúšťame inžiniering pre získanie stavebného povolenia. Projekt plánujeme podať do konca 10. mesiaca. Takisto prikladám tabuľku, ktorá stanovuje aktuálne poradie našej obce podľa mutikriteriálneho hodnotenia BSK.

 

Budovanie Materských škôl
Aktuálna situácia a poradie obcí podľa multikriteriálneho hodnotenia
Poradie Obec Index inv. účinnosti Poradie Obec Index inv. účinnosti
1 Stupava 43% 14 Gajary 28%
2 Mariánka 43% 15 Jabloňové 28%
3 Láb 40% 16 Jakubov 27%
4 Kostolište 39% 17 Zohor 27%
5 Borinka 38% 18 Vysoká pri Morave 27%
6 Plavecké Podhradie 35% 19 Lozorno 27%
7 Pernek 34% 20 Plavecký Mikuláš 26%
8 Malé Leváre 33% 21 Rohožník 25%
9 Malacky 32% 22 Suchohrad 25%
10 Sološnica 30% 23 Studienka 25%
11 Kuchyňa 29% 24 Záhorská Ves 24%
12 Závod 29%
13 Pl. Štvrtok 29%

 

Určite si mnohí z Vás všimli aj investičné akcie, ktoré realizujem z vlastných zdrojov obce. Ide o vybudovanie chodníka a parkoviska pri základnej škole, realizácia novej asfaltovej cesty v jednom pruhu pri základnej škole. Pri základnej škole pripravujeme ešte projekt v spolupráci s dopravným inžinierom, ktorého cieľom bude vyriešiť zlú dopravnú situáciu pri základnej škole, hlavne v raňajších hodinách.

Do začiatku zimy plánujeme ešte zrealizovať menšie úseky nového asfaltového povrchu na obecných cestách a opravu výtlkov v celej obci.

O ďalších aktivitách sa, samozrejme, môžete dozvedieť na obecných zastupiteľstvách alebo určite na našej novej obecnej web stránke.

M. Moravčík, starosta obce