Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Archív

Prideľovanie orientačných čísiel na Veternej, Hviezdnej, Mesačnej a Slnečnej ulici

Dňa 3.7.2017 bolo Obecným zastupiteľstvom v Lábe schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na územní obce Láb. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2018. Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že nehnuteľnostiam na „Veternej ulici, Hviezdnej ulici, Mesačnej ulici a Slnečnej ulici“ bol zápisom do registra adries k súpisnému číslu pridelený názov ulice a orientačné číslo. Súpisné čísla zostávajú naďalej v platnosti. Vlastníci si môžu prísť prevziať na Obecný úrad v Lábe v úradných hodinách „Oznámenie o pridelení orientačného čísla“, zároveň si môžu zakúpiť tabuľku s prideleným orientačným číslom za 3,60 €. Neprevzaté „Oznámenia“ budú vlastníkom nehnuteľnosti po 23.3.2018 zaslané doporučene poštou. Vlastníci domov na Veternej ulici, Hviezdnej ulici, Mesačnej ulici a Slnečnej ulici, ktorí majú na nehnuteľnostiach trvalý pobyt, môžu si ísť vymeniť občiansky preukaz.

Súpisné čísla patriace na Veternú ulicu:   599, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 613, 614, 755, 756, 757, 758, 759,
                                na Hviezdnú ulicu: 578, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 769,
                                na Mesačnú ulicu:  587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 597, 677, 680,
                                na Slnečnú ulicu:    530, 532.

Dátum vyvesenia: 09.03.2018 | Dátum zvesenia: 09.08.2018

Zber veľkoobjemného odpadu 12.3.2018 – 14.3.2018

V dňoch od 12.3.2018 do 14.3.2018 sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu, nadrozmerného skla, opotrebovaných batérií, automobilových akumulátorov, plechoviek z alkoholických a nealkoholických nápojov podľa nasledovného rozpisu:

12.3.2018 – Majír, Vršek, Drahy, Grinava, Kút, Bahná, Zastávky
13.3.2018 – Dzedzina, Malý Chríb, Velký Chríb, Rádek, Ulica, Malá ulička, Cesta na Zohor
14.3.2018 – Účka, Ambrúv mlýn, Vrbovec, Stránky, Za hriskem, Ortúv mlýn

Žiadame občanov, aby dodržali rozpis vývozu a vyložili odpad ráno do 8:00 hod., pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz. Odpady treba roztriediť podľa jednotlivých druhov.

V stredu 14.3.2018 od 14:00 hod. do 15:30 hod. budú žiaci ZŠ zbierať papier v celej dedine. Prosíme Vás o spoluprácu. Zviazaný papier primeranej váhy vyložte pred vaše domy, kde ho žiaci zoberú.

* * *

Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že zber kovového a elektronického odpadu  sa uskutoční dňa 17.3.2018,t. j. v sobotu od 8:00 hod. do 15:00 hod. Kovový odpad, televízory, chladničky, mrazničky, pračky, rádiá, počítače, vysávače, kulmy, žehličky a iný elektronický odpad môžete vyložiť pred rodinné domy.

Dátum vyvesenia: 07.03.2018 | Dátum zvesenia: 18.03.2018

Smútočný oznam – Miroslav Novák

Smútiaca rodina Nováková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje občanom, že vo veku 57 rokov nás navždy opustil Miroslav Novák. Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v piatok 9. marca 2018 o 16:00 hod. v Dome smútku v Lábe. Smútočný obrad začne svätou omšou.

Dátum vyvesenia: 07.03.2018 | Dátum zvesenia: 10.03.2018

Lekáreň vo štvrtok 8. marca 2018

Lekáreň v Lábe oznamuje občanom, že vo štvrtok 8. marca 2018 bude mať otvorené od 8:00 do 12:00 hod. a v piatok 9.3.2018 bude zatvorená.

Dátum vyvesenia: 06.03.2018 | Dátum zvesenia: 10.03.2018

Vývoz separovaného odpadu 7.3.2018 (streda)

Oznamujeme občanom, že dňa 7.3.2018 (streda) sa uskutoční zber plastov. Občania môžu v tento deň vyložiť žlté vrecia s vytriedeným odpadom pred svoje domy. Zber sa bude vykonávať od šiestej hodiny ráno. 

Zber papiera sa uskutoční 21.3.2018.

Dátum vyvesenia: 05.03.2018 | Dátum zvesenia: 22.03.2018

Obecný úrad 9. marca 2018 zatvorený

Obecný úrad Láb oznamuje občanom, že v piatok 9. marca 2018 bude z technických príčin zatvorený.

Dátum vyvesenia: 05.03.2018 | Dátum zvesenia: 10.03.2018