Obec Láb - Dokumenty http://www.obeclab.sk/web/rss/rss2.php Obec Láb60Fri, 18 Sep 2020 16:39:10 GMT VZN Obce Láb č. 3/2020 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určeniahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/401_vzn_2020_03_upravujuce-podmienky-a-sposob-prenajmu-bytov-osobitneho-urcenia.pdfTue, 08 Sep 2020 08:02:18 +0200Rozpočet obce Láb 2020 - 2. zmenahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/398_rozpocet-2020-2.zmena.pdfMon, 22 Jun 2020 11:20:02 +0200Zápisnica z 1.zasadnutia OZ, konaného 4.3.2020http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/387_zapisnica_1_zasadnutie_2020_k-podpisu.pdfMon, 16 Mar 2020 15:10:11 +0100Uznesenia 1-10/2020 zo zasadnutia OZ zo dňa 4.3.2020http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/384_uznesenia-obz-1-2020-k-podpisu.pdfTue, 10 Mar 2020 09:40:25 +0100VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska obce Láb http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/382_vzn-c.12020-o-ochrannom-pasme-pohrebiska_text.pdfThu, 05 Mar 2020 13:20:52 +0100Rozpočet obce Láb 2020 - 1. zmenahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/385_1.zmena-rozpoctu-obce-lab-2020.pdfTue, 10 Mar 2020 10:36:29 +0100Rozpočet obce Láb 2020, 2021, 2022http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/367_rozpocet-2020-2022-na-web.pdfTue, 17 Dec 2019 11:35:09 +0100Stanovisko hlav. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Láb na rok 2020,2021,2022http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/368_stanovisko-hk-k-rozpoctu_2020_2022.docxTue, 17 Dec 2019 11:36:39 +0100VZN Obce Láb č. 2/2020, ktorým sa mení VZN Obce Láb č. 5/2007 O určení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody pre domácnosť a iných odberateľovhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/393_vzn-22020.pdfTue, 16 Jun 2020 08:26:19 +0200Zápis z 2.zasadnutia OZ, konaného 11.6.2020http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/394_zapisnica_2_zasadnutie_2020_k-zverejneniu.pdfFri, 19 Jun 2020 11:28:47 +0200Uznesenia 11-22/2020 zo zasadnutia OZ, konaného 11.6.2020http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/395_uznesenia-obz-2-2020-k-zverejneniu.pdfFri, 19 Jun 2020 11:30:51 +0200Nahlasovanie na prenosnú schránkuhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub24/381_nahlasovanie-ziadosti-na-prenosnu-schranku.docxMon, 17 Feb 2020 13:29:37 +0100Uznesenia 82 - 96/2019 zo zasadnutia OZ, konaného dňa 16.12.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/377_uznesenia-obz-7_2019-k-zverejneniu.pdfThu, 02 Jan 2020 11:04:08 +0100Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ, konaného 16.12.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/378_zapisnica_7_zasadnutie_2019_k-zverejneniu.pdfThu, 02 Jan 2020 11:08:14 +0100VZN č. 12/2019 výšky príspevkov v školách a škol.zariadeniachhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/365_vzn-12_2019-prispevky-na-ms-a-zs.pdfMon, 16 Dec 2019 19:17:25 +0100VZN č. 13/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ZŠhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/366_vzn-13_2019-zmena-vzn-1_2010_dotacia-na-prevadzku-ms-a-zs.pdfMon, 16 Dec 2019 19:19:21 +0100Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ, konaného 20.11.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/361_zapisnica_6_zasadnutie_2019_k-zverejneniu.pdfTue, 10 Dec 2019 08:43:27 +0100Uznesenia 59 - 81/2019 zo zasadnutia OZ, konaného dňa 20.11.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/362_uznesenia-obz-6_2019-k-zverejneniu.pdfTue, 10 Dec 2019 08:44:47 +0100Uznesenia 55-58/2019 zo zasadnutia OZ, konaného 5.9.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/329_uznesenia-5_obz-k-zverejneniu.pdfMon, 23 Sep 2019 09:17:39 +0200Zápisnica z 5. zasadnutia OZ, konaného 5.9.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/330_zapisnica_5_zasadnutia-05_09_2019_k-zverejneniu.pdfMon, 23 Sep 2019 09:19:41 +0200Rozpočet obce Láb 2019 - 2. zmenahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/328_rozpocet-2019-2.zmena.pdfWed, 11 Sep 2019 09:13:40 +0200Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ, konaného 31.7.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/326_zapisnica_4_zasadnutia-31_07_2019_k-zverejneniu.pdfWed, 07 Aug 2019 14:57:29 +0200Uznesenia 46-54/2019 zo zasadnutia OZ, konaného 31.7.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/327_uznesenia-4_obz-k-zverejneniu.pdfWed, 07 Aug 2019 14:58:11 +0200Zápisnica z 3. zasadnutia OZ, konaného 26.6.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/257_zapisnica_3_zasadnutia-26_06_2019_k-zverejneniu.pdfThu, 04 Jul 2019 11:07:51 +0200Uznesenia 28-45/2019 zo zasadnutia OZ, konaného 26.6.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/258_uznesenia-z-oz-zo-dna-26.6.2019.pdfThu, 04 Jul 2019 11:08:35 +0200VZN č. 5/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiskahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/360_vzn-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska-lab.pdfThu, 05 Dec 2019 08:01:18 +0100Rozpočet obce Láb 2019 - 1. zmenahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/253_rozpocet-2019-1.zmena.pdfThu, 27 Jun 2019 11:07:47 +0200Uznesenia 13-27/2019 zo zasadnutia OZ, konaného 29.4.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/246_uznesenia-z-oz-zo-dna-29.4.2019.pdfFri, 03 May 2019 07:30:29 +0200Zápis z 2.zasadnutia OZ, konaného 29.4.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/247_zapisnica-z-oz-zo-dna-29.4.2019.pdfFri, 03 May 2019 07:31:32 +0200Čestné prehlásenie o veku stavbyhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty6/sub20/236_vzor_cestne-prehlasenie-o-veku.docWed, 20 Mar 2019 17:43:36 +0100Výsledky I kola volieb prezidenta SR 2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub22/235_vysledky-volieb.pdfWed, 20 Mar 2019 17:21:22 +0100Zápisnica z 1. zasadnutia OZ, konaného 20.02.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/233_zap_obz_1_20190220.pdfMon, 04 Mar 2019 10:54:22 +0100Uznesenia 1-12/2019 zo zasadnutia OZ, konaného 20.02.2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/234_uzn_obz_1_20190220.pdfMon, 04 Mar 2019 10:55:51 +0100Rozpočet obce Láb 2019, 2020, 2021http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/210_rozpocet-2019-2021.pdfWed, 12 Dec 2018 15:08:40 +0100Stanovisko hlav. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Láb na rok 2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/211_stanovisko-hk-k-rozpoctu_2019_2021.docxWed, 12 Dec 2018 15:12:12 +0100Výsledky II kola volieb prezidenta SR 2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub22/238_vysledky-volieb-ii.-kolo.pdfMon, 08 Apr 2019 14:06:09 +0200Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub23/249_volby.pdfSun, 26 May 2019 10:11:29 +0200VZN č. 1/2019, ktorým sa ruší VZN 6/2011 o spôsobe prijímanie detí do MŠ Lábhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/240_vzn_01_2019.pdfTue, 30 Apr 2019 14:19:51 +0200Vyhlásenie voliebhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub23/226_vyhlasenie-volieb.pdfTue, 12 Feb 2019 10:47:15 +0100Vyhlásenie volieb prezidenta 2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub22/220_vyhlasenie-volieb.pdfThu, 17 Jan 2019 09:44:27 +0100VZN č. 2/2019, ktorým sa mení VZN 1/2017, ktorým sa určuje postup poskytovanie dotáciíhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/241_vzn_02_2019.pdfTue, 30 Apr 2019 14:20:51 +0200Informácia pre voličahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub23/228_ep19_informaciaa5.docxTue, 12 Feb 2019 11:09:18 +0100Informácia pre voliča pri voľbe prezidenta 2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub22/221_informacia-pre-volica.docxThu, 17 Jan 2019 09:46:05 +0100VZN č. 3/2019, ktorým sa mení VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniachhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/244_7_vzn-zmena-vzn-3_2008-o-prispevku-jedalen.pdfTue, 30 Apr 2019 15:19:31 +0200Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazuhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub22/225_ziadost-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-a-splnomocnenie-na-jeho-prevzatie.docxTue, 12 Feb 2019 10:35:07 +0100VZN č. 4/2019, ktorým sa mení VZN 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniachhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/255_vzn_2019_4_zmena-vzn-3_2008-o-prispevku-jedalen.pdfThu, 04 Jul 2019 07:11:18 +0200VZN č. 5/2019 o určení názvu ulice na území obce Lábhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/356_vzn-ulica.pdfTue, 03 Dec 2019 14:51:11 +0100VZN č. 5/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiskahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty0/sub0/254_vzn-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska-lab.pdfThu, 04 Jul 2019 07:04:31 +0200VZN č.6/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lábhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/357_vzn-6_2019_o-pravidlach-casu-predaja-a-sluzieb-k-zverejneniu.pdfTue, 03 Dec 2019 14:55:01 +0100Kandidáti na prezidenta 2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub22/229_prezidenti.pdfWed, 20 Feb 2019 16:37:37 +0100