Obec Láb - Dokumenty http://www.obeclab.sk/web/rss/rss2.php Obec Láb60Mon, 21 Aug 2017 04:36:10 GMT Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ, konaného 28.07.2017http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/136_zap_obz_04_20170728.pdfFri, 04 Aug 2017 11:54:25 +0200Rozpočet obce Láb 2017 - 2. zmenahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/132_lab-druha-zmena-rozpoctu-2017.pdfMon, 10 Jul 2017 10:56:46 +0200Zápisnica z 3. zasadnutia OZ, konaného 03.07.2017http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/135_zap_obz_03_20170703.pdfWed, 19 Jul 2017 13:52:33 +0200VZN 2/2017 o označovaní ulíc a číslovaní staviebhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/134_vzn-2_2017-o-oznacovani-ulic.pdfThu, 13 Jul 2017 13:59:16 +0200Zápisnica z 2. zasadnutia OZ, konaného 19.04.2017http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/123_zap_obz_02_20170419.pdfMon, 15 May 2017 14:30:01 +0200Rozpočet obce Láb 2017 - 1. zmenahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/122_rozpocet-2017-1.zmena-na-web.pdfTue, 25 Apr 2017 15:03:35 +0200VZN 1/2017 dotácie z rozpočtu obce Lábhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/120_vzn_2017_01_dotacie-z-rozpoctu-obce.pdfThu, 20 Apr 2017 16:29:50 +0200Zápisnica z 1. zasadnutia OZ, konaného 30.01.2017http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/116_zap_obz_01_20170130.pdfMon, 06 Mar 2017 11:11:07 +0100Rozpočet obce Láb 2017, 2018 a 2019http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/108_rozpocet-obce-lab-2017.pdfThu, 15 Dec 2016 08:42:54 +0100Stanovisko hlav. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Láb na rok 2017http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/109_stanovisko-hk-k-navrhu-rozpoctu-2017.docxThu, 15 Dec 2016 08:44:45 +0100Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty7/121_plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-1.polrok-2017.pdfThu, 20 Apr 2017 16:43:14 +0200Rozhodnutie o vyhlásení voliebhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub19/130_rozhodnutie-o-vyhlaseni-volieb.pdfThu, 29 Jun 2017 10:51:45 +0200Informácie pre voličahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub19/131_informacia-pre-volica.docxThu, 29 Jun 2017 10:58:24 +0200Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ, konaného 13.12.2016http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/114_zap_obz_07_20161213.pdfWed, 21 Dec 2016 15:18:23 +0100VZN 4/2016 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2017http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/112_vzn-c.-42016-o-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-na-rok-2017.pdfThu, 15 Dec 2016 11:48:35 +0100VZN 3/2016 o dani z nehnutelnosti na rok 2017http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/111_vzn-c.32016-o-dani-z-nehnutelnosti-na-rok-2017.pdfThu, 15 Dec 2016 11:45:42 +0100Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ, konaného 02.11.2016http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/106_zap_obz_06_20161102.pdfMon, 14 Nov 2016 12:43:54 +0100Zápisnica z 5. zasadnutia OZ, konaného 27.10.2016http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/105_zap_obz_05_20161027.pdfMon, 14 Nov 2016 11:40:02 +0100Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ, konaného 24.08.2016http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/104_zap_obz_04_20160824.pdfWed, 14 Sep 2016 07:59:46 +0200Zápisnica z 3. zasadnutia OZ, konaného 22.06.2016http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/92_zap_obz_03_20160622.pdfThu, 07 Jul 2016 12:45:22 +0200VZN 2/2016 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území obce Lábhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/99_vzn-22016.pdfFri, 05 Aug 2016 08:08:27 +0200VZN 1/2016 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriskahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/86_vzn-1_2016-prevadzkovy-poriadok-mi.docxThu, 23 Jun 2016 12:31:34 +0200Zápisnica z 2. zasadnutia OZ, konaného 20.04.2016http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/93_zap_obz_02_20160420.pdfThu, 07 Jul 2016 12:50:07 +0200Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SRhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub8/41_2015_307.pdfWed, 01 Jun 2016 20:48:48 +0200Rozpočet obce LÁB na rok 2016, 2017, 2018http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/35_rozpocet-2016-schvaleny.pdfWed, 01 Jun 2016 15:14:58 +0200Informácie pre voličahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub8/40_informacia-pre-volica-volby-nrsr-2016.pdfWed, 01 Jun 2016 20:40:39 +0200Informácie pre voliča do volebnej miestnostihttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub8/42_informacia-pre-volica-do-volebnej-miestnosti.pdfWed, 01 Jun 2016 20:51:32 +0200Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatiehttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub8/43_ziadost-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-a-splnomocnenie-na-jeho-prevzatie.pdfWed, 01 Jun 2016 20:54:00 +0200Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazuhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub8/44_ziadost-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu.pdfWed, 01 Jun 2016 20:55:29 +0200Výsledky parlamentných volieb 2016 v obci Lábhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub8/45_parlamentne-volby-2016.pdfWed, 01 Jun 2016 21:00:57 +0200Zápisnica z 1. zasadnutia OZ, konaného 03.03.2016http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/1_zap_obz_01_20160303.pdfFri, 13 May 2016 15:38:26 +0200Rozpočet obce Láb 2015http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/107_obec-lab-rozpocet-2015.pdfMon, 05 Dec 2016 11:20:42 +0100VZN 2/2015 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/50_vzn-22015-o-dzn1.pdfThu, 09 Jun 2016 14:18:17 +0200VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR – 5. marec 2016 - Informácie pre voličahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub8/39_nr16_info1sk1.pdfWed, 01 Jun 2016 18:34:49 +0200Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 15. 01. 2015http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/6_uzobz_01_2015_01_15.pdfFri, 13 May 2016 19:47:49 +0200Zápisnica z 2.zasadnutia OZ, konaného dňa 21.01.2015http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/3_zap_obz_02_20150121.pdfFri, 13 May 2016 19:43:05 +0200Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 21. 01. 2015http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/5_uzobz_02_2015_01_21.pdfFri, 13 May 2016 19:45:59 +0200Zápisnica z 3. zasadnutia OZ, konaného dňa 03.03.2015http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/2_zap_obz_03_20150303.pdfFri, 13 May 2016 19:40:39 +0200Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 03. 03. 2015http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/4_uzobz_03_2015_03_03.pdfFri, 13 May 2016 19:44:25 +0200Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obcehttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty9/sub14/46_starosta.pdfWed, 01 Jun 2016 21:06:06 +0200VZN 2/2012 o dani za psahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/51_vzn-c.-22012-o-dani-za-psa1.pdfThu, 09 Jun 2016 14:22:25 +0200Zápisnica z 3. zasadnutia OZ dňa 16. 03. 2011http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/47_zap_obz_3_20110316.pdfThu, 02 Jun 2016 11:10:37 +0200Zápisnica z 1. plenárneho zasadnutia OZ Láb konaného 28.1. 2009http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty1/32_zap_obz_20090128.pdfWed, 01 Jun 2016 14:15:32 +0200VZN 8/2008 o dani za užívanie verejného priestranstvahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/53_vzn_2008_08_dan-za-uzivanie-verejneho-priestranstva.pdfThu, 09 Jun 2016 14:36:57 +0200Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 o prenájme nebytových priestorov a bytov vo vlastníctve Obce Lábhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/9_vzn-2007-02-dodatok-1-o-prenajme-nebytovych-priestorov-a-bytov.pdfFri, 13 May 2016 22:12:04 +0200VZN 1/2006 k návrhu zmeny a doplnku č. 1/2005 územného plánu obce Lábhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/31_vzn_2006_01_zmena_doplnok_1_2005_uzemny-plan.pdfWed, 01 Jun 2016 13:59:00 +0200VZN 2/2004 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Lábhttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty2/8_vzn_2004_02_cas-predaja.pdfFri, 13 May 2016 22:08:12 +0200Stanovisko hlav. kontrolóra k záverečnému účtu obce Láb za rok 2016http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/133_mat.28_stanovisko_hk_zaverecny-ucet_2016.docxMon, 10 Jul 2017 10:58:09 +0200Záverečný účet obce Láb za rok 2016http://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty11/124_zaverecny-ucet-obce-lab-za-rok-2016.pdfMon, 05 Jun 2017 13:52:06 +0200Potvrdenie lekárahttp://www.obeclab.sk/dokumenty/dokumenty6/sub6/103_potvrdenie-lekara.pdfFri, 09 Sep 2016 10:03:48 +0200