Obec Láb http://www.obeclab.sk/web/rss/rss.php Obec Láb - Aktuality60Wed, 23 Oct 2019 19:29:53 GMT http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVoľby do NR SR 2020http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/volby-do-nr-sr-2020-10327 V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady SR v roku 2020 oznamujeme voličom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia, že môžu požiadať o voľbu poštou písomne alebo elektronicky na email <a href="mailto:maria.lisa@obeclab.sk">maria.lisa@obeclab.sk</a> . Podrobnejšie informácie <a href="../../galeria/INFORM%C3%81CIA%20-vo%C4%BEba%20po%C5%A1tou%20voli%C4%8Dom%20s%20TP%20v%20SR.doc">tu</a> tlačivo žiadosti <a href="../../galeria/vo%C4%BEba%20po%C5%A1tou%20-%20pobyt%20v%20SR.doc">tu</a> .Wed, 23 Oct 2019 16:24:33 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služiebhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-o-pravidlach-casu-predaja-v-obchode-a-casu-prevadzky-sluzieb-10328Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 23.10.2019 Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 23.10.2019 <a href="../../galeria/N%C3%81VRH%20VZN%20o%20pravidl%C3%A1ch%20%C4%8Dasu%20predaja%20v%20obchode%20a%20%C4%8Dasu%20prev%C3%A1dzky%20slu%C5%BEieb%20na%20web.pdf">Navrh VZN o pravidlach casu predaja</a>Wed, 23 Oct 2019 16:43:43 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 1/2009 o kontrole územnej samosprávyhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-ktorym-sa-rusi-vzn-c-1-2009-o-kontrole-uzemnej-samospravy-10329Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 23.10.2019 Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 23.10.2019 <a href="../../galeria/N%C3%81VRH_VZN%20O%20ZRUSEN%C3%8D%20VZN%20o%20kontrolnej%20cinnosti%20na%20web.pdf">Navrh VZN ktore rusi VZN 1_2009 o kontrole</a>Wed, 23 Oct 2019 16:46:33 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN, ktorým sa ruší VZN 3/2011 o sociálnych službáchhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-ktorym-sa-rusi-vzn-3-2011-o-socialnych-sluzbach-10330Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 23.10.2019 Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 23.10.2019 <a href="../../galeria/N%C3%81VRH_VZN%20O%20ZRUSEN%C3%8D%20VZN%20o%20soci%C3%A1lnych%20slu%C5%BEb%C3%A1ch%20na%20web.pdf">Navrh VZN ktorym sa rusi VZN 3/2011 o socialnych sluzbach</a>Wed, 23 Oct 2019 16:48:06 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniachhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-ktorym-sa-urcuju-vysky-prispevkov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-10331Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 23.10.2019 Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 23.10.2019 <a href="../../galeria/N%C3%81VRH_VZN_pr%C3%ADspevky%20v%20Z%C5%A0%20a%20M%C5%A0%20na%20web.pdf">Navrh VZN vyska prispevkov v skolach</a>Wed, 23 Oct 2019 16:53:00 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh - VZN o určení názvu ulice na území obce Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-o-urceni-nazvu-ulice-na-uzemi-obce-lab-10332Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 23.10.2019 Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 23.10.2019 <a href="../../galeria/N%C3%81VRH%20VZN_2019_%20ur%C4%8Denie%20n%C3%A1zvu%20web.pdf">navrh VZN</a>  <a href="../../galeria/Pr%C3%ADloha%20k%20VZN%20o%20ur%C4%8Den%C3%AD%20n%C3%A1zvu%20ulice.pdf">priloha VZN</a>Wed, 23 Oct 2019 17:08:19 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoKomunitný plán sociálnych služiebhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-10333Komunitný plán sociálnych služieb obce Láb na roky 2019 - 2023 <a href="../../galeria/Komunitn%C3%BD%20pl%C3%A1n%20L%C3%A1b.pdf">komunitny plan</a>Wed, 23 Oct 2019 17:20:03 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoProgram hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-obce-lab-2016-2022-10334Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022 <a href="../../galeria/PHSR_analyza_lab_01_na%20web.pdf">PHSR analyza</a> <a href="../../galeria/PHSR_prilohy_lab%20na%20web.pdf">PHSR_prilohy</a> <a href="../../galeria/PHSR_Strategia_lab%20na%20web.pdf">PHSR_strategia</a>Wed, 23 Oct 2019 17:24:43 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznamhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-10324Oznamujeme občanom, že poslednú splátku za komunálny odpad treba uhradiť do 31.10.2019. Zároveň žiadame občanov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad, aby tieto nedoplatky v čo najkratšom čase uhradili.Tue, 22 Oct 2019 08:50:13 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPosedenie dôchodcovhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/posedenie-dochodcov-10325 Starosta obce Láb a kultúrna komisia pozývajú občanov, starších ako 70 rokov, na každoročné posedenie dôchodcov pri príležitosti mesiaca október - mesiac úcty k starším.  Posedenie spojené s občerstvením sa uskutoční v nedeľu 27. októbra 2019 o 16:00 hod. v telocvični základnej školy Láb, o program sa postarajú deti našej materskej a základnej školy a folklórny súbor. Tešíme sa Vás.Tue, 22 Oct 2019 10:11:24 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/smutocne-oznamenia/artlink_seoSmútočný oznam - Martin Filípekhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/smutocne-oznamenia/smutocny-oznam-martin-filipek-10326 Smútiace rodiny Filípková a Gašparová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú občanom, že vo veku nedožitých 44 rokov nás navždy opustil Martin Filípek. Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v piatok 25. októbra 2019 o 13:00 hod. v Dome smútku v Lábe.Tue, 22 Oct 2019 14:55:44 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznam o ukončení rekonštrukcie vozovkyhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-o-ukonceni-rekonstrukcie-vozovky-10323Fri, 18 Oct 2019 08:09:25 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZber elektroodpaduhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zber-elektroodpadu-10313Obecný úrad v Lábe oznamuje občanom, že zber elektronického odpadu  sa uskutoční dňa 28.10.2019,t. j. v pondelok   od 8.00 hod. do 15.00 hod. Občania sa musia zaregistrovať k zberu do 24.10.2019  telefonicky na čísle OÚ 034/7747791, 034/7790333 alebo emailom na adrese <a href="mailto:dana.sefcikova@obeclab.sk">dana.sefcikova@obeclab.sk</a>  Je potrebné uviesť typ odpadu, množstvo, meno a číslo domu. Elektronický odpad - televízory, chladničky, mrazničky, pračky, rádiá, počítače, vysávače, kulmy, žehličky a iný elektronický odpad JE POTREBNÉ VYLOŽIŤ PRED RODINNÉ DOMY  NAJNESKÔR DO 08:00 HOD ZBERNÉHO DŇA  t.j.  28.10.2019  Mon, 14 Oct 2019 11:04:13 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoJesenná deratizácia 2019http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/jesenna-deratizacia-2019-10311Jesenná deratizácia Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2019  do 30.11.2019. Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov prípravkami na profesionálne použitie, a to : v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a reáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby doručia doklad o vykonanej deratizácii do podateľne OcÚ. <a href="../../galeria/Jesenn%C3%A1%20deratiz%C3%A1cia%202019.pdf">Jesenná deratizácia 2019</a> Thu, 10 Oct 2019 10:29:44 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznam Slovak Lineshttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-slovak-lines-10307Tue, 01 Oct 2019 11:57:22 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoRekonštrukcia vozovky na ceste III/1107 - Láb - Jakubov - uzávierka cestyhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/rekonstrukcia-vozovky-na-ceste-iii-1107-lab-jakubov-uzavierka-cesty-10300Regionálne cesty Bratislava pripravujú rekonštrukciu vozovky na ceste III/1107 – Láb – Jakubov Začiatok úseku je v km 8,435 (tabuľa označujúca koniec obce Láb), koniec úseku je v km 13,810 (križovatka s cestou II/503, extravilán obce Jakubov) Práce budú pozostávať z obnovy asfaltobetónového krytu vozovky s použitím výstužnej geomreže, pri celkovej uzávierke dopravy s odklonom na obchádzkovú trasu.   V prílohe zasielam projekt organizácie dopravy s vyznačením obchádzkovej trasy v smere Zohor – Vysoká pri Morave – Záhorská Ves – Jakubov a Plavecký Štvrtok – Malacky – Kostolište – Jakubov Termín realizácie stavebných prác: od 1.10.2019 (utorok) do 20.10.2019 (nedeľa) Dĺžka rekonštruovaného úseku vozovky:  5 375 m Dĺžka obchádzkovej trasy: 21,4 km  <a href="../../galeria/III_1107_POD%20(1).pdf">Vyznačenie obchádzkovej trasy</a>Thu, 26 Sep 2019 10:55:21 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZmeny cestovných poriadkov od 01.09.2019http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmeny-cestovnych-poriadkov-od-01-09-2019-10284Zmeny cestovných poriadkov od 01.09.2019   106408 Malacky – Plavecký Štvrtok – Láb – Jablonové, IDS BK 235,239   Spoj č. 105 (X) – s odchodom Malacky, žel.st. o 12:40 hod. a s príchodom Jablonové, č.d.170 o 13:22 hod.,rozdelený na nasledovné spoje: Spoj č. 105 (X10) – s odchodomMalacky, žel.st. o 12:40 hod. a s príchodom Jablonové, č.d.170 o 13:22 hod., Nový spoj č. 115 (X11) – s odchodomMalacky, žel.st. o 12:40 hod. a s príchodom Jablonové, č.d.170 o 13:18 hod., Spoj č. 107 (X10) – s odchodom Malacky, žel.st. o 13:40 hod. a s príchodom Jablonové, č.d.170 o 14:19 hod. zmena času Malacky, žel.st. o 13:50 hod. a s príchodom Jablonové, č.d.170 o 14:29 hod. Spoj č. 26 (X) – s odchodom Láb, Vrbovec o 15:50 hod. a s príchodom Malacky, žel. st. o 16:15 hod., zmena času odchodu Láb, Vrbovec o 15:45 hod. a s príchodom Malacky, žel. st. o 16:10 hod. Nový spoj č. 48 (5) – s odchodom Jablonové, Turecký Vrch o 13:41 hod. a s príchodom Jablonové, č. d. 170 o 13:45, ktorý pokračuje spojom č. 106 do Malacky, žel. st. Spoj č. 102 (X) – s odchodom Jablonové, Turecký Vrch o 6:41 hod. a s príchodom Malacky, žel. o 7:23 hod.,rozdelený na nasledovné spoje: Spoj č. 102 (X10)– s odchodomJablonové, Turecký Vrch o 6:41 hod. a s príchodom Malacky, žel. o 7:23 hod., Nový spoj č. 114 (X11)– s odchodomJablonové, Turecký Vrch o 6:41 hod. a s príchodom Malacky, žel. o 7:19 hod.,     <a href="../../galeria/106408%201.9.19.pdf">106408.pdf</a>Thu, 22 Aug 2019 12:28:38 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seo3D virtuálna prehliadkahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/3d-virtualna-prehliadka-10259Vážení obyvatelia, na webovej stránke  Google Mapy  <a href="https://goo.gl/maps/MQVLkBwVgE2mTMCQ6">https://goo.gl/maps/MQVLkBwVgE2mTMCQ6</a> si môžete pozrieť 3D virtuálnu prehliadku obecného úradu. Po otvorení fotografie namierite kurzor na vchod do obecného úradu a následne sa presúvate v smere šípky. Takisto je možné týmto spôsobom si prezrieť : Materskú  školu a Základnú školu v časti webovej stránky obce : <a href="../../sk/skolstvo">http://www.obeclab.sk/sk/skolstvo</a>Tue, 23 Jul 2019 15:54:00 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZámer priameho predaja pozemkuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zamer-priameho-predaja-pozemku-10246Obec Láb zverejňuje zámer priameho predaja pozemku Obec Láb zverejňuje zámer predať časť o výmere 168 m2 z pozemku parcely reg. „E“KN č. 671/1, druh pozemku ostatné plochy, v celkovej výmere 64.003 m2, zapísaného na LV č. 2035 v k. ú. Láb, oddelenej geometrickým plánom č. 35936304-53/2019 vyhotoveným dňa 28.5.2019 spoločnosťou GEODET MALACKY s.r.o., IČO : 35936304, overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, dňa 03.06.2019 pod č. G1-663/2019, pre novovytvorenú parcelu  registra „C“ č. 671/76, spôsobom priameho predaja  Monike Kováčovej najmenej za cenu vo výške  stanovenej znaleckým posudkom. K schváleniu kúpnej zmluvy žiadateľ predloží znalecký posudok.Wed, 10 Jul 2019 11:12:35 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVýsledky výberového konaniahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vysledky-vyberoveho-konania-10230Výsledky výberového konania na miesto riaditeľky MŠ v Lábe <a href="../../galeria/Ozn%C3%A1menie%20v%C3%BDsledkov.pdf">Výsledky výberového konania</a>  Tue, 18 Jun 2019 08:41:30 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPozvánka na návštevu habánskeho múzea v obci Veľké Levárehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/pozvanka-na-navstevu-habanskeho-muzea-v-obci-velke-levare-10201Obec Veľké Leváre Vás pozýva na návštevu habánskeho múzea. Múzeum je umiestnené v Iserovom dome z r. 1717, ktorý je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Habánske múzeum bude otvorené od 18.5.2019 do 28.10.2019 každú sobotu od 10.00 do 18.00 hod. Cez týždeň je otvorené len na základe telef. objednávky. Väčšie skupiny je potrebné vopred ohlásiť, 034-7794493, 034-7794316, 034-7794107, 034-94317  alebo <a href="mailto:kulturnydom@levare.sk">kulturnydom@levare.sk</a>Fri, 17 May 2019 10:35:03 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍNhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zmena-strankovych-hodin-10174POZOR ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN STAVEBNÉHO ÚRADU! S účinnosťou od 23. apríla 2019 sa menia stránkové hodiny STAVEBNÉHO ÚRADU LÁB a to nasledovne: PONDELOK od 7:30 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:30 hod. STREDA od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 17:00 hod.  Tue, 23 Apr 2019 09:09:57 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZberný dvor Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zberny-dvor-lab-10156OBEC LÁB Oznamuje, že od 1.4.2019 môžu občania priniesť do priestoru OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) SEPAROVANÝ ODPAD: PAPIER  PLASTY  SKLO  KOVY Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch: STREDA OD 13:00 DO 18:00 SOBOTA OD 8:00 DO 11:00 Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať.  Wed, 03 Apr 2019 10:23:09 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV OBCEhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-pre-obyvatelov-obce-10164Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby nevhadzovali vlhčené obrúsky a iný odpad do WC. Verejná kanalizácia nie je odpadkový kôš. Ak na toalete používate vlhčené hygienické obrúsky, škodíte životnému prostrediu aj rozpočtu obce. Najviac trpia čerpadlá, ktoré práve tieto materiály upchávajú a môžu spôsobiť až zadretie motora čerpadla a vážne ho poškodiť. Ak sa čerpadlo znehodnotí týmto materiálom, škoda sa šplhá do výšky niekoľko tisíc eur.  Vyhadzovaním vlhčených obrúskov do toalety riskujete aj upchatie vlastnej toalety, čo vás bude stáť nemalé peniaze za vyčistenie. VLHČENÉ OBRÚSKY PATRIA DO ODPADKOVÉHO KOŠA.  Wed, 03 Apr 2019 11:30:10 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOZNAM pre predajcovhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-pre-predajcov-10135Obecný úrad oznamuje predajcom, ktorí prídu do našej obce predávať na miestne trhovisko, že vo štvrtok je nestránkový deň. V prípade záujmu o predaj na miestnom trhovisku v tejto deň, volajte na tel. čísla: 034/7790509 alebo 034/7790333.Thu, 21 Mar 2019 12:49:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcíhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zapisnica-miestnej-volebnej-komisie-o-vysledku-volieb-v-obci-vo-volbach-do-organov-samospravy-obci-10017<a href="../../galeria/zapisnica.pdf">../../galeria/zapisnica.pdf</a>Sun, 11 Nov 2018 11:05:21 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZmena cestovných poriadkov od 14.10.2018http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-cestovnych-poriadkov-od-14-10-2018-9990Oznamujeme Vám, že bola vykonaná aktualizácia cestovných poriadkov prímestských liniek platných od 14.10.2018, kde sú vykonané čiastkové zmeny na základe požiadaviek obecných úradov a cestujúcich. <a href="../../galeria/Cestovne%20poriadky%20od%2014_10_2018.pdf">../../galeria/Cestovne%20poriadky%20od%2014_10_2018.pdf</a>Thu, 04 Oct 2018 08:45:20 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUpozorneniehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-9741Firmy Tekos s.r.o. Malacky a FCC Slovensko s.r.o. Zohor upozorňujú občanov na neskoré vykladanie odpadových nádob na vývoz komunálneho odpadu (KO) v obci. Z tohto dôvodu zostávajú odpadové nádoby nevyvezené. Vývozcovia žiadajú o včasné vyloženie odpadovej nádoby na vývoz KO, ktorý začína od 6:00 hodiny ráno. Informácie o vývoze komunálneho odpadu v obci nájdete na internetovej stránke <a href="../../">www.obeclab.sk</a> v časti Občan/Komunálny odpad.Tue, 13 Feb 2018 08:11:31 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZMENA VO VYVOZE SEPTIKOVhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-vo-vyvoze-septikov-9684Oznamujeme občanom, že vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb. Vývoz nahlasujte na t.č. : 0948 128 966 CENY ZA VÝVOZ:  - do 5 m3              12,-- € - do 8 m3                    20,-- €   VÝVOZNÉ DNI: Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod. streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod. sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.   V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu P. na t.č. 0905 358 626.    Wed, 27 Dec 2017 09:22:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upn-obce-lab-zmeny-a-doplnky-c-4-10-2017-9592Upozorňujeme občanov na nové informácie: Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na: SAMOSPRÁVA - Územný plán obce  http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obceTue, 17 Oct 2017 08:29:38 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoTanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečnícihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/tanecny-subor-labjan-dospeli-tanecnici-9408   Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.Tešíme sa na Vás!Tue, 16 May 2017 07:14:22 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznámenie starostuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznamenie-starostu-9388Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci. Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.   <a href="../../galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf">http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf</a>  Wed, 26 Apr 2017 11:19:08 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoObec s predpokladom stabilného rozvojahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/obec-s-predpokladom-stabilneho-rozvoja-9360  Wed, 22 Mar 2017 12:21:11 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoNová webová stránka obcehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/nova-webova-stranka-obceV mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter"). Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.Thu, 18 Aug 2016 09:29:31 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/artlink_seoPríloha č. 1 k VZN č.22016http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/8923<a title="xlxs 19,8 KB" href="../../galeria/aktuality/kalendar-odpady1.xlsx">Príloha č.1 k VZN č.22016</a>Tue, 31 May 2016 14:59:49 +0200