Obec Láb http://www.obeclab.sk/web/rss/rss.php Obec Láb - Aktuality60Sat, 18 Jan 2020 18:47:11 GMT http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOdpočet stavu elektromerovhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/odpocet-stavu-elektromerov-10405Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že ich poverený pracovník bude v období od 20. do 27. januára 2020 vykonávať odpočet stavu elektromerov vo všetkých domácnostiach. Žiadame občanov, ktorí majú elektromery na verejne nedostupnom mieste a nebudú sa zdržiavať doma, aby ponechali stav elektromera na viditeľnom mieste.Tue, 14 Jan 2020 08:49:05 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoOznámenie o doručení zásielky Katarína Sminčákováhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/oznamenie-o-doruceni-zasielky-katarina-smincakova-10404Oznámenie o doručení zásielky pre Katarínu Sminčákovú od Okresného súdu Trenčín. <a href="../../galeria/Ozn%C3%A1menie%20o%20doru%C4%8Den%C3%AD%20%C3%BAradnej%20p%C3%ADsomnosti.doc">oznámenie</a>Mon, 13 Jan 2020 12:58:00 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznámenie o malých zdrojoch znečistenia ovzdušiahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznamenie-o-malych-zdrojoch-znecistenia-ovzdusia-10396Upozorňujeme podnikateľov, ktorí majú podať Oznámenie o malých zdrojoch znečistenia ovzdušia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zatiaľ ho nepodali, aby tak urobili do 15.2.2020 do podateľne obecného úradu v Lábe.Wed, 08 Jan 2020 08:40:29 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoTermín vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu na rok 2020http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/termin-vyvozu-komunalneho-odpadu-a-separovaneho-odpadu-na-rok-2020-10395<a href="../../galeria/FCC%20%20%20L%C3%A1b%20I.polrok%202020.pdf">Termíny I.polrok 2020 - FCC Zohor</a> <a href="../../galeria/Tekos%20L%C3%A1b%201.%20polrok%202020%20-%20KO.pdf">Termíny I.polrok 2020 - Tekos Malacky</a> <a href="../../galeria/SZ%20L%C3%A1b%20I.%2BII.polrok%202020.pdf">Termíny zberu separovaného odpadu na rok 2020</a>  Tue, 07 Jan 2020 13:43:16 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoZámer prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/zamer-prenajmu-majetku-obce-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-10391Zámer prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa <a href="../../galeria/Z%C3%A1mer%20pren%C3%A1jmu%20%20pozemku.doc">Zámer</a>  Mon, 23 Dec 2019 11:31:44 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN č.14/2019 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvojhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-c-14-2019-o-stanoveni-vysky-miestneho-poplatku-za-rozvoj-10378VZN č. 14/2019 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj <a href="../../galeria/VZN%2014_2019%20poplatok%20za%20rozvoj.pdf">VZN</a>Mon, 16 Dec 2019 19:15:59 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN č.11/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpadyhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-c-11-2019-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-10379VZN č. 11/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO <a href="../../galeria/VZN%2011_2019%20o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf">VZN</a>  Mon, 16 Dec 2019 19:18:04 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN č. 10/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-c-10-2019-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-10380VZN č. 10/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi <a href="../../galeria/VZN%2010_2019%20o%20nakladan%C3%AD%20s%20KO.pdf">VZN</a>  Mon, 16 Dec 2019 19:19:54 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN č. 9/2019 o dani z nehnuteľnostihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-c-9-2019-o-dani-z-nehnutelnosti-10381VZN č. 9/2019 o dani z nehnuteľnosti <a href="../../galeria/VZN%209_2019%20o%20dani%20z%20nehnute%C4%BEnosti.pdf">VZN</a>  Mon, 16 Dec 2019 19:21:33 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN č. 12/2019 výška príspevkov v školách a školských zariadeniachhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-c-12-2019-vyska-prispevkov-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach-10382<a href="../../galeria/VZN%2012_2019%20pr%C3%ADspevky%20na%20M%C5%A0%20a%20Z%C5%A0.pdf">VZN_12_2019 prispevky na skoly</a>Mon, 16 Dec 2019 19:21:33 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN č. 13/2019 o určení výšky dotácie v MŠ a ZŠhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-c-13-2019-o-urceni-vysky-dotacie-v-ms-a-zs-10383<a href="../../galeria/VZN%2013_2019%20zmena%20VZN%201_2010_dot%C3%A1cia%20na%20prev%C3%A1dzku%20M%C5%A0%20a%20Z%C5%A0.pdf">VZN_13_2019_dotacie v MS a ZS</a>Mon, 16 Dec 2019 19:23:19 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZmena cestovných poriadkov od 15.12.2019http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-cestovnych-poriadkov-od-15-12-2019-10372Slovaklines v súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, s platnosťou od 15.12.2019, zverejňuje cestovný poriadok prímestskej linky, ktorý prechádza našou obcou. <a href="../../galeria/106408_2.pdf">cestovny poriadok</a> , <a href="../../galeria/zmeny%20_106408.doc">zmeny</a> Fri, 06 Dec 2019 08:43:16 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoZverejnenie e-mailovej adresy k volbám do NR SRhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/zverejnenie-e-mailovej-adresy-k-volbam-do-nr-sr-10374Oznamujeme politickým stranám a koalíciám, že Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR treba doručiť do 8.1.2020 na obecný úrad, alebo na email  <a href="mailto:maria.lisa@obeclab.sk">maria.lisa@obeclab.sk.</a>  Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020), elektronicky na e-mail <a href="mailto:maria.lisa@obeclab.sk">maria.lisa@obeclab.sk</a>  -  vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo -  v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020).    Fri, 06 Dec 2019 12:43:27 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seo6. reprezentačný ples obce Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/6-reprezentacny-ples-obce-lab-10349Starosta obce Láb spolu s kultúrnou komisiou pozývajú občanov na 6. reprezentačný obecný ples, ktorý sa uskutoční v priestoroch základnej školy dňa 25.1.2020 od 19:00 hod. Vystúpia na ňom Sway band s hlavným hosťom večera speváčkou Beátou Dubasovou. O moderovanie tanečného večera sa postará Marián Moravčík spolu s Jozefom Pražencom. Lístky si môžete zakúpiť na OÚ v Lábe. Cena lístka je 39,- € a zahŕňa večeru, pol litra vína, občerstvenie. Okrem skvelého hudobného a tanečného  programu na vás čaká aj tombola s bohatými cenami. Mon, 18 Nov 2019 12:31:19 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVyhlásenie volieb do NR SR 2020http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vyhlasenie-volieb-do-nr-sr-2020-10344Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko dňa 5. novembra 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady SR na sobotu 29. februára 2020 <a href="../../galeria/vyhl%C3%A1senie%20volieb_1.pdf">vyhlásenie</a> . Obec Láb bude mať vytvorený jeden volebný okrsok. Všetky dôležité informácie pre voliča sa dozviete <a href="../../galeria/Vo%C4%BEby%20do%20NR%20SR%202020%20-%20pr%C3%A1vo%20voli%C5%A5%20a%20by%C5%A5%20volen%C3%BD.doc">tu</a> .Tue, 05 Nov 2019 08:31:28 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVoľby do NR SR 2020http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/volby-do-nr-sr-2020-10327 V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady SR v roku 2020 oznamujeme voličom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia, že môžu požiadať o voľbu poštou písomne alebo elektronicky na email <a href="mailto:maria.lisa@obeclab.sk">maria.lisa@obeclab.sk</a> . Podrobnejšie informácie <a href="../../galeria/INFORM%C3%81CIA%20-vo%C4%BEba%20po%C5%A1tou%20voli%C4%8Dom%20s%20TP%20v%20SR.doc">tu</a> tlačivo žiadosti <a href="../../galeria/vo%C4%BEba%20po%C5%A1tou%20-%20pobyt%20v%20SR.doc">tu</a> .Wed, 23 Oct 2019 16:24:33 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoKomunitný plán sociálnych služiebhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-10333Komunitný plán sociálnych služieb obce Láb na roky 2019 - 2023 <a href="../../galeria/Komunitn%C3%BD%20pl%C3%A1n%20L%C3%A1b.pdf">komunitny plan</a>Wed, 23 Oct 2019 17:20:03 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoProgram hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-obce-lab-2016-2022-10334Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022 <a href="../../galeria/PHSR_analyza_lab_01_na%20web.pdf">PHSR analyza</a> <a href="../../galeria/PHSR_prilohy_lab%20na%20web.pdf">PHSR_prilohy</a> <a href="../../galeria/PHSR_Strategia_lab%20na%20web.pdf">PHSR_strategia</a>Wed, 23 Oct 2019 17:24:43 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seo3D virtuálna prehliadkahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/3d-virtualna-prehliadka-10259Vážení obyvatelia, na webovej stránke  Google Mapy  <a href="https://goo.gl/maps/MQVLkBwVgE2mTMCQ6">https://goo.gl/maps/MQVLkBwVgE2mTMCQ6</a> si môžete pozrieť 3D virtuálnu prehliadku obecného úradu. Po otvorení fotografie namierite kurzor na vchod do obecného úradu a následne sa presúvate v smere šípky. Takisto je možné týmto spôsobom si prezrieť : Materskú  školu a Základnú školu v časti webovej stránky obce : <a href="../../sk/skolstvo">http://www.obeclab.sk/sk/skolstvo</a>Tue, 23 Jul 2019 15:54:00 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍNhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zmena-strankovych-hodin-10174POZOR ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN STAVEBNÉHO ÚRADU! S účinnosťou od 23. apríla 2019 sa menia stránkové hodiny STAVEBNÉHO ÚRADU LÁB a to nasledovne: PONDELOK od 7:30 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:30 hod. STREDA od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 17:00 hod.  Tue, 23 Apr 2019 09:09:57 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZberný dvor Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zberny-dvor-lab-10156OBEC LÁB Oznamuje, že od 1.4.2019 môžu občania priniesť do priestoru OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) SEPAROVANÝ ODPAD: PAPIER  PLASTY  SKLO  KOVY Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch: STREDA OD 15:00 DO 18:00 SOBOTA OD 8:00 DO 11:00 Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať.  Wed, 03 Apr 2019 10:23:09 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV OBCEhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-pre-obyvatelov-obce-10164Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby nevhadzovali vlhčené obrúsky a iný odpad do WC. Verejná kanalizácia nie je odpadkový kôš. Ak na toalete používate vlhčené hygienické obrúsky, škodíte životnému prostrediu aj rozpočtu obce. Najviac trpia čerpadlá, ktoré práve tieto materiály upchávajú a môžu spôsobiť až zadretie motora čerpadla a vážne ho poškodiť. Ak sa čerpadlo znehodnotí týmto materiálom, škoda sa šplhá do výšky niekoľko tisíc eur.  Vyhadzovaním vlhčených obrúskov do toalety riskujete aj upchatie vlastnej toalety, čo vás bude stáť nemalé peniaze za vyčistenie. VLHČENÉ OBRÚSKY PATRIA DO ODPADKOVÉHO KOŠA.  Wed, 03 Apr 2019 11:30:10 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOZNAM pre predajcovhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-pre-predajcov-10135Obecný úrad oznamuje predajcom, ktorí prídu do našej obce predávať na miestne trhovisko, že vo štvrtok je nestránkový deň. V prípade záujmu o predaj na miestnom trhovisku v tejto deň, volajte na tel. čísla: 034/7790509 alebo 034/7790333.Thu, 21 Mar 2019 12:49:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcíhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zapisnica-miestnej-volebnej-komisie-o-vysledku-volieb-v-obci-vo-volbach-do-organov-samospravy-obci-10017<a href="../../galeria/zapisnica.pdf">../../galeria/zapisnica.pdf</a>Sun, 11 Nov 2018 11:05:21 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUpozorneniehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-9741Firmy Tekos s.r.o. Malacky a FCC Slovensko s.r.o. Zohor upozorňujú občanov na neskoré vykladanie odpadových nádob na vývoz komunálneho odpadu (KO) v obci. Z tohto dôvodu zostávajú odpadové nádoby nevyvezené. Vývozcovia žiadajú o včasné vyloženie odpadovej nádoby na vývoz KO, ktorý začína od 6:00 hodiny ráno. Informácie o vývoze komunálneho odpadu v obci nájdete na internetovej stránke <a href="../../">www.obeclab.sk</a> v časti Občan/Komunálny odpad.Tue, 13 Feb 2018 08:11:31 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZMENA VO VYVOZE SEPTIKOVhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-vo-vyvoze-septikov-9684Oznamujeme občanom, že vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb. Vývoz nahlasujte na t.č. : 0948 128 966 CENY ZA VÝVOZ:  - do 5 m3              12,-- € - do 8 m3                    20,-- €   VÝVOZNÉ DNI: Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod. streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod. sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.   V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu P. na t.č. 0905 358 626.    Wed, 27 Dec 2017 09:22:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upn-obce-lab-zmeny-a-doplnky-c-4-10-2017-9592Upozorňujeme občanov na nové informácie: Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na: SAMOSPRÁVA - Územný plán obce  http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obceTue, 17 Oct 2017 08:29:38 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoTanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečnícihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/tanecny-subor-labjan-dospeli-tanecnici-9408   Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.Tešíme sa na Vás!Tue, 16 May 2017 07:14:22 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznámenie starostuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznamenie-starostu-9388Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci. Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.   <a href="../../galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf">http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf</a>  Wed, 26 Apr 2017 11:19:08 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoObec s predpokladom stabilného rozvojahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/obec-s-predpokladom-stabilneho-rozvoja-9360  Wed, 22 Mar 2017 12:21:11 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoNová webová stránka obcehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/nova-webova-stranka-obceV mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter"). Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.Thu, 18 Aug 2016 09:29:31 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/artlink_seoPríloha č. 1 k VZN č.22016http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/8923<a title="xlxs 19,8 KB" href="../../galeria/aktuality/kalendar-odpady1.xlsx">Príloha č.1 k VZN č.22016</a>Tue, 31 May 2016 14:59:49 +0200