Obec Láb http://www.obeclab.sk/web/rss/rss.php Obec Láb - Aktuality60Tue, 01 Dec 2020 00:09:25 GMT http://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/artlink_seoRozhodnutie o umiestnení stavby FEPAXhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-fepax-10676Rozhodnutie o umiestnení stavby Láb Oliva <a href="../../galeria/rozhodnutie%20o%20umiestnen%C3%AD%20stavby%20L%C3%A1b%20Oliva.pdf">Rozhodnutie o umiestnení stavby Láb Oliva</a>  Thu, 26 Nov 2020 10:47:30 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznam BVS - odpis stavu vodomerovhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-bvs-odpis-stavu-vodomerov-10674 Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že ich poverení pracovníci budú od 26.11.2020 odpisovať stavy vodomerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby zanechali stav vodomeru na viditeľnom mieste.Wed, 25 Nov 2020 10:55:56 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN o dani z nehnuteľnosti a dani za psahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-10675Návrh VZN o dani z nehnuteĺnosti a dani za psa <a href="../../galeria/N%C3%A1vrh%20VZN%20%C4%8D.%20%20%20%202020%20o%20DzN%20a%20dani%20za%20psa.pdf">Návrh VZN</a>Wed, 25 Nov 2020 13:50:04 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/artlink_seoRozhodnutiehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/rozhodnutie-10677Rozhodnutie <a href="../../galeria/Rozhodnutie%20OU%20BA%20104.pdf">Rozhodnutie</a> Rozhodnutie <a href="../../galeria/Rozhodnutie%20OU%20BA%20105.pdf">Rozhodnutie</a>Mon, 30 Nov 2020 08:18:36 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/artlink_seoRozhodnutie Gvozdjak s.r.o.http://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/rozhodnutie-gvozdjak-s-r-o--10672<a href="../../galeria/rozhodnutie%20Gvozdjak.pdf">rozhodnutie</a> <a href="../../galeria/situ%C3%A1cia%20Gvozdjak.pdf">situácia</a>  Tue, 24 Nov 2020 14:50:43 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoMobilné odberové miesto – antigénové testy – Nemocnica Malackyhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/mobilne-odberove-miesto-antigenove-testy-nemocnica-malacky-10670Mobilné odberové miesto – antigénové testy – Nemocnica Malacky Od pondelka 23.11.2020 bude MOM otvorené v nasledovnom režime: Pondelok:   8:00 – 12:00 Utorok:       8:00 – 12:00 Streda:     11:00 – 15:00 Štvrtok:      8:00 – 12:00 Piatok:      11:00 – 15:00Mon, 23 Nov 2020 13:38:59 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoNávrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/navrh-programoveho-rozpoctu-obce-lab-a-rozpoctovych-organizacii-na-rok-2021-s-vyhladom-na-roky-2022-a-2023-10671Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 23.11.2020 Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023  zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa ............................ Návrh Programového rozpočtu obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023  zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 23.11.2020 Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa ............................ Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023  zverejnený na internetovej stránke Obce Láb ............................ Programový rozpočet obce Láb a rozpočtových organizácií na rok 2021 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021 <a href="../../galeria/Programovy-rozpocet-2021-2023%20-%20komplet%20%E2%80%93%20na%20web.pdf">Programovy-rozpocet-2021-2023.pdf</a>Tue, 24 Nov 2020 07:29:31 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoNávrh VZN č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení na území obce Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/navrh-vzn-c-2020-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-c-1-2010-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-materskej-skoly-na-ziaka-skolskych-zariadeni-na-uzemi-obce-lab-10673Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 23.11.2020. Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa ........................... . Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 23.11.2020. Návrh VZN  stiahnutý z internetovej stránky Obce Láb dňa ............................. .   <a href="../../galeria/VZN%20xx_2020%20zmena%20VZN%201_2010_dot%C3%A1cia%20na%20prev%C3%A1dzku%20M%C5%A0%20a%20Z%C5%A0%20%E2%80%93%20od%202021%20podla%20rozpoctu.pdf">Navrh_VZN_x_2020, ktorym sa meni a doplna VZN 1_2010.pdf</a>     Wed, 25 Nov 2020 07:24:27 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoANTIGÉNOVÉ TESTOVACIE MIESTAhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/antigenove-testovacie-miesta-10666Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo dňa 10.11.2020 zoznam mobilných odberných miest na testovanie antigénovými testami:   ANTIGÉNOVÉ TESTOVACIE MIESTA   Bratislava: MOM v Nemocnici Ružinov pred hlavným vchodom do nemocnice- čas od 8:00 do 11:00 Bratislava: MOM v Nemocnici Ružinov pred vchodom do nemocničnej Polikliniky - čas od 8:00 do 12:00Bratislava: Antolská nemocnica terasa, Antolská 11- čas od 9:00 do 12:00 Bratislava: NovaPharm, Trnavské Mýto, Šancova 110 - čas od 10:00 do 14:00 V Bratislave dve odberné miesta len pre deti s rodičmi (otestovaný bude rodič aj dieťa): MOM, Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), Limbová 1Od 10. – 13. 11. 2020: od 15.00 - 19.00 hod v priestoroch KDPaF v Podunajských Biskupiciach pred budovou kliniky, Krajinská 91Od 11.11. 2020 do skončenia núdzového stavu: od 9.00 - 13.00 hodPezinok: nemocnica Pinela, Malacká cesta 63- čas od 8.00 do 12:00 Pezinok: HaZZ, Hasičská 4- čas od 12:00 do 20:00 Malacky: HaZZ, Továrenská 1- čas od 12:00 do 20:00 Senec: HaZZ, Sl. Jazerá-juh, spoločenská miestnosť- čas od 12:00 do 20:00Trnava: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, A. Žarnova 11- čas od 12:00 do 16:00 Trnava: HaZZ, kino Hviezda, Paulínska 1- čas od 12:00 do 20:00 Hlohovec: HaZZ, kino Úsmev, M.R.Štefánika 3- čas od 12:00 do 20:00 Piešťany: odberné miesto NURCH, Nábrežie I. Krasku 4- čas od 10:00 do 13:00 Piešťany: HaZZ, MsKS A. Dubčeka 27- čas od 12:00 do 20:00 Galanta: HaZZ, športová hala Galanta, ul. Kpt. Nálepku1575- čas od 12:00 do 20:00 Nitra: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Špitálska 6- čas od 10:00 do 15:00 Nitra: HaZZ, Dolnočermánska 64- čas od 12:00 do 20:00 Šaľa: HaZZ, Murgašova 25- čas od 12:00 do 20:00Nové Zámky: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Slovenská 8882- čas od 10:00 do 14:00 Nové Zámky: HaZZ, Komárňanská 15- čas od 12:00 do 20:00 Komárno: HaZZ, Družstevná 16- čas od 12:00 do 20:00 Zlaté Moravce: HaZZ 1. Mája 1/A- čas od 12:00 do 20:00 Levice: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, SNP 19- čas od 10:00 do 12:00 Levice: Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. Jána Zelenyáka 65- čas od 7:00 do 15:00 Levice: HaZZ, Požiarnická 7- čas od 12:00 do 20:00Žiar nad Hronom: nemocnica, Sládkovičova 11- čas od 13:00 do 16:00 Žiar nad Hronom: HaZZ, SNP 127 - čas od 12:00 do 20:00 Žiar nad Hronom: Slovenský červený kríž, Štefana Moyzesa 46- čas  od 9.00 do 13.00 Banská Štiavnica: HaZZ, Pletiarska 13- čas od 12:00 do 20:00 Zvolen: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Kuzmányho nábrežie 28- čas od 10:00 do 12:00 Žarnovica – ovál plochej dráhy- čas od 15:30 do 16:30 Nová Baňa: Poliklinika Mediform, Cintorínska 20-čas od  14:00 do 15:00 Žarnovica (Nová Baňa): HaZZ, Kollárova 17- čas od 12:00 do 20:00Rimavská Sobota: nemocnica, Šrobárova 1- čas od 13:00 do 17:00 Rimavská Sobota: HaZZ, Okružná 118- čas od 12:00 do 20:00 Kráľovský Chlmec: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Nemocničná 18- čas od 09:00 do 13:00 (pondelok, streda, štvrtok) Krupina: HaZZ, E.M.Šoltésovej 13-14- čas od 12:00 do 20:00 Revúca: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Litovelská 635/25- čas od 07:30 do 15:00 Revúca: HaZZ, Okružná 3- čas od 12:00 do 20:00 Poltár: HaZZ, Železničná 7- čas od 12:00 do 20:00 Veľký Krtíš: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Nemocničná 756- čas od 10:00 do 13:00 Veľký Krtíš (Modrý Kameň): HaZZ, Prše 723 - čas od 12:00 do 20:00 Lučenec: HaZZ, L. Novomeského 3- čas od 12:00 do 20:00 Košice: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Ipeľská 1- čas od 08:00 do 16:00 Košice-okolie / Moldava nad Bodvou: HaZZ, Hlavná 58, amfiteáter mesta Moldava nad Bodvou- čas od 12:00 do 20:00Rožňava: nemocnica, Špitálska 1- čas od 13:00 do 16:00 Rožňava: Slovenský červený kríž, Pionierska 8- čas od 8:00 do 15:00 Rožňava: HaZZ, Šafáriková 63- čas od 12:00 do 20:00Trebišov: nemocnica SNP 1079/76- čas od 13:00 do 16:00 Trebišov: HaZZ, T. G. Masaryka 13- čas od 12:00 do 20:00   ​ Dátum: 10. novembra 2020Wed, 11 Nov 2020 09:51:55 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznamhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-10665Oznamujeme občanom, že posledná splátka za komunálny odpad bola splatná  31.10.2020. Žiadame občanov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad, aby tieto nedoplatky v čo najkratšom čase uhradili.Fri, 06 Nov 2020 09:50:01 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoSčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021-10648Tlačová správa Štatistického úradu SR z 19.októbra 2020 o postupe sčítania domov a bytov v Bratislavskom kraji <a href="../../galeria/s%C4%8D%C3%ADtanie%20domov%20a%20obyvate%C4%BEov.pdf">sprava</a>.Tue, 20 Oct 2020 13:24:27 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUrgent na Záhorí po novomhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/urgent-na-zahori-po-novom-10636Otázky a odpovede: <a href="../../galeria/Urgent_Malacky_Otazky_a_odpovede.pdf">Oznam</a>  Mon, 05 Oct 2020 09:54:14 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznamhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-10637Vstup do nemocnice v Malackách   Od pondelka 5. októbra bude vstup do nemocnice možný výlučne cez triediaci stan, kde všetkým prichádzajúcim odmerajú teplotu. Okrem toho je potrebné dodržiavať všetky hygienické nariadenia (rúško, dezinfekcia rúk a odstup 2 metre).  Na všetkých oddeleniach malackej nemocnice sú zakázané návštevy. Zákaz platí do odvolania.    Nemocničná, a. s.   Mon, 05 Oct 2020 09:57:24 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoMUDr. Nenovský - dovolenkahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/mudr-nenovsky-dovolenka-10617Obvodná ambulancia MUDr. Nenovského oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu opatrení Covid 19 treba každú návštevu v ambulancii nahlásiť telefonicky.Mon, 14 Sep 2020 14:39:02 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoTermín vývozu vriec s KOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/termin-vyvozu-vriec-s-ko-10566Interval vývozu odpadových vriec v záhradkárskej a rekreačnej oblasti v katastri obce Láb na rok 2020: máj - september - každý druhý pondelok <a href="../../galeria/Interval%20v%C3%BDvozu%20odpadov%C3%BDch%20vriec%20v%20z%C3%A1hradk%C3%A1rskej%20a%20rekrea%C4%8Dnej%20oblasti%20v_2.pdf">Termíny vývozu KO</a> Komunálny odpad musí byť uložený do čiernych  vriec označených potlačou firmy TEKOS spol. s r.o. . Vrecia si chatári vyzdvihnú na obecnom úrade v Lábe   Komunálny odpad v iných vreciach nebude vyvezený.Thu, 09 Jul 2020 08:39:59 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoTEKOS-termíny vývozu KOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/tekos-terminy-vyvozu-ko-10544Termíny vývozu komunálnych odpadov na II.polrok 2020 - TEKOS  Malacky <a href="../../galeria/L%C3%A1b%202.%20polrok%202020%20-%20KO.pdf">Rozpis</a>  Mon, 08 Jun 2020 15:01:58 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPOZOR! ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN od 1. júna 2020http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/pozor-zmena-uradnych-hodin-od-1-juna-2020-10530POZOR! ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN od 1. júna 2020 Obecný úrad Láb upravuje úradné hodiny pre verejnosť od 1. júna 2020 do odvolania a to nasledovne: pondelok: 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 15:30 hod. (od 12:00 do 13:00 prestávka) utorok: zatvorené/nestránkový deň streda: 8:00 - 12:00 hod.  a 13:00 - 18:00 hod. (od 12:00 do 13:00 prestávka)   štvrtok: zatvorené/nestránkový deň piatok: 8:00 - 13:00 hod.  Fri, 29 May 2020 09:28:05 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoOznam-úroveň vytriedenia KOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/oznam-10441Úroveň vytriedenia KO Obec Láb v súlade s § 4 ods.6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019. OBEC LÁB dosiahla v roku 2019 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 14,29 %.     Podľa Prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov bude OBEC LÁB hradiť poplatok za uloženie zmesového komunálneho  odpadu  a objemného odpadu na skládku odpadov v roku  2020  v sume 24 Eur/tona . Fri, 28 Feb 2020 07:55:08 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoTermín vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu na rok 2020http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/termin-vyvozu-komunalneho-odpadu-a-separovaneho-odpadu-na-rok-2020-10395<a href="../../galeria/FCC%20%20%20L%C3%A1b%20I.polrok%202020.pdf">Termíny I.polrok 2020 - FCC Zohor</a> <a href="../../galeria/Tekos%20L%C3%A1b%201.%20polrok%202020%20-%20KO.pdf">Termíny I.polrok 2020 - Tekos Malacky</a> <a href="../../galeria/SZ%20L%C3%A1b%20I.%2BII.polrok%202020.pdf">Termíny zberu separovaného odpadu na rok 2020</a>  Tue, 07 Jan 2020 13:43:16 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZmena cestovných poriadkov od 15.12.2019http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-cestovnych-poriadkov-od-15-12-2019-10372Slovaklines v súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, s platnosťou od 15.12.2019, zverejňuje cestovný poriadok prímestskej linky, ktorý prechádza našou obcou. <a href="../../galeria/106408_2.pdf">cestovny poriadok</a> , <a href="../../galeria/zmeny%20_106408.doc">zmeny</a> Fri, 06 Dec 2019 08:43:16 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoKomunitný plán sociálnych služiebhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-10333Komunitný plán sociálnych služieb obce Láb na roky 2019 - 2023 <a href="../../galeria/Komunitn%C3%BD%20pl%C3%A1n%20L%C3%A1b.pdf">komunitny plan</a>Wed, 23 Oct 2019 17:20:03 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoProgram hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-obce-lab-2016-2022-10334Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Láb 2016-2022 <a href="../../galeria/PHSR_analyza_lab_01_na%20web.pdf">PHSR analyza</a> <a href="../../galeria/PHSR_prilohy_lab%20na%20web.pdf">PHSR_prilohy</a> <a href="../../galeria/PHSR_Strategia_lab%20na%20web.pdf">PHSR_strategia</a>Wed, 23 Oct 2019 17:24:43 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seo3D virtuálna prehliadkahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/3d-virtualna-prehliadka-10259Vážení obyvatelia, na webovej stránke  Google Mapy  <a href="https://goo.gl/maps/MQVLkBwVgE2mTMCQ6">https://goo.gl/maps/MQVLkBwVgE2mTMCQ6</a> si môžete pozrieť 3D virtuálnu prehliadku obecného úradu. Po otvorení fotografie namierite kurzor na vchod do obecného úradu a následne sa presúvate v smere šípky. Takisto je možné týmto spôsobom si prezrieť : Materskú  školu a Základnú školu v časti webovej stránky obce : <a href="../../sk/skolstvo">http://www.obeclab.sk/sk/skolstvo</a>Tue, 23 Jul 2019 15:54:00 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZberný dvor Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zberny-dvor-lab-10156OBEC LÁB Oznamuje, že od 1.4.2019 môžu občania priniesť do priestoru OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) SEPAROVANÝ ODPAD: PAPIER  PLASTY  SKLO  KOVY Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch: STREDA OD 15:00 DO 18:00 SOBOTA OD 8:00 DO 11:00 Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať.  Wed, 03 Apr 2019 10:23:09 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV OBCEhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-pre-obyvatelov-obce-10164Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby nevhadzovali vlhčené obrúsky a iný odpad do WC. Verejná kanalizácia nie je odpadkový kôš. Ak na toalete používate vlhčené hygienické obrúsky, škodíte životnému prostrediu aj rozpočtu obce. Najviac trpia čerpadlá, ktoré práve tieto materiály upchávajú a môžu spôsobiť až zadretie motora čerpadla a vážne ho poškodiť. Ak sa čerpadlo znehodnotí týmto materiálom, škoda sa šplhá do výšky niekoľko tisíc eur.  Vyhadzovaním vlhčených obrúskov do toalety riskujete aj upchatie vlastnej toalety, čo vás bude stáť nemalé peniaze za vyčistenie. VLHČENÉ OBRÚSKY PATRIA DO ODPADKOVÉHO KOŠA.  Wed, 03 Apr 2019 11:30:10 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOZNAM pre predajcovhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-pre-predajcov-10135Obecný úrad oznamuje predajcom, ktorí prídu do našej obce predávať na miestne trhovisko, že vo štvrtok je nestránkový deň. V prípade záujmu o predaj na miestnom trhovisku v tejto deň, volajte na tel. čísla: 034/7790509 alebo 034/7790333.Thu, 21 Mar 2019 12:49:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUpozorneniehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-9741Firmy Tekos s.r.o. Malacky a FCC Slovensko s.r.o. Zohor upozorňujú občanov na neskoré vykladanie odpadových nádob na vývoz komunálneho odpadu (KO) v obci. Z tohto dôvodu zostávajú odpadové nádoby nevyvezené. Vývozcovia žiadajú o včasné vyloženie odpadovej nádoby na vývoz KO, ktorý začína od 6:00 hodiny ráno. Informácie o vývoze komunálneho odpadu v obci nájdete na internetovej stránke <a href="../../">www.obeclab.sk</a> v časti Občan/Komunálny odpad.Tue, 13 Feb 2018 08:11:31 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZMENA VO VYVOZE SEPTIKOVhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-vo-vyvoze-septikov-9684Oznamujeme občanom, že vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb. Vývoz nahlasujte na t.č. : 0948 128 966 CENY ZA VÝVOZ:  - do 5 m3              12,-- € - do 8 m3                    20,-- €   VÝVOZNÉ DNI: Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod. streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod. sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.   V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu P. na t.č. 0905 358 626.    Wed, 27 Dec 2017 09:22:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upn-obce-lab-zmeny-a-doplnky-c-4-10-2017-9592Upozorňujeme občanov na nové informácie: Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na: SAMOSPRÁVA - Územný plán obce  http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obceTue, 17 Oct 2017 08:29:38 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoTanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečnícihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/tanecny-subor-labjan-dospeli-tanecnici-9408   Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.Tešíme sa na Vás!Tue, 16 May 2017 07:14:22 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznámenie starostuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznamenie-starostu-9388Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci. Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.   <a href="../../galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf">http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf</a>  Wed, 26 Apr 2017 11:19:08 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoObec s predpokladom stabilného rozvojahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/obec-s-predpokladom-stabilneho-rozvoja-9360  Wed, 22 Mar 2017 12:21:11 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-na-1-polrok-2017-9332<a href="Navrh planu kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora na 1. polrok 2017">Navrh planu kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora na 1. polrok 2017</a>   Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing. Silvia Kapášová   NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB  NA I. POLROK 2017     Predkladá: Ing. Silvia Kapášová                    Hlavná kontrolórka Obce Láb       V Lábe, dňa 9. februára 2017     Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16. 02. 2017   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na I. polrok 2017     schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Láb dňa ................ uznesením č. ............../2017   V zmysle ustanovení § 18 f a v rozsahu ustanovení § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v primeranom použití zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám  na schválenie Obecnému zastupiteľstvu Obce Láb Návrh plánu kontrolnej činnosti  na  1. polrok 2017. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na        I. polrok 2017.   V  I. polroku 2017 sa kontrolná činnosť sústredí na vykonanie nasledovných tematických kontrol a vypracovanie stanovísk:   Kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 Zb. o účtovníctve a znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrola pokladnice obecného úradu bude vykonaná v priebehu I. polroka 2017 minimálne dva krát. Termín: bez predchádzajúceho upozornenia počas 1. polroku 2017   Kontrola zákonnosti  pri vedení personálnej agendy pracovníkov ZŠ Láb, ktorí sú v pracovnom pomere a overenie spoľahlivosti výkazníctva a dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách v súvislosti s vedením mzdovej agendy za vybrané 4 mesiace roku 2016 Termín vykonania kontroly: apríl - máj 2016   Kontrola plnenia majetkových uznesení a zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom obce do roku 2015. Termín vykonania kontroly: jún 2017   Kontrola a metodické usmernenie pri plnení opatrení odporúčaných audítorom v oblasti účtovníctva, výkazníctva a rozpočtovníctva, kontrola účtovných súvzťažností. Termín: priebežne, január 2017   Kontrola dodržiavania postupov účtovania, aplikácie legislatívnych zmien týkajúcich sa rozpočtovania, výkazníctva a účtovníctva. Kontrola evidencie majetku a inventarizácie. Termín: priebežne rok 2017 Spracovanie a predloženie na schválenie Obecnému zastupiteľstvu Obce Láb Návrhu plánu kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2017 v zmysle ustanovení § 18 f a v rozsahu ustanovení § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov. Termín kontroly: jún 2017   Ostatné úlohy:   Okrem rozsahu kontrolnej činnosti uvedeného v § 18d, úloh hlavného kontrolóra uvedených v § 18f, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 plnenie úloh zadaných Obecným zastupiteľstvom v Obci Láb v súlade s ust. § 18 f ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   Podieľanie sa na tvorbe, príp. aktualizácii smerníc a Všeobecne záväzných nariadení Obce Láb.   Priebežné sledovanie dodržiavania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov vo väzbe na prijímanie návratných zdrojov financovania a dodržiavania zákonných limitov zadlženosti obce a dlhovej služby obce (§17 a § 19)   Spolupráca a metodické usmernenie pri príprave zmien rozpočtu Obce Láb na rok 2017 a strednodobý výhľad na roky 2018 až 2019. Kontrola čerpania príjmov a výdavkov v roku 2017. Termín: priebežne rok 2017   Kontrola plnenia uznesení, vybavovania sťažností za rok 2016 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. a priebežné plnenie úloh taxatívne stanovených zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   V súlade s ust. § 18 f písm. i) vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti   Po ukončení jednotlivých kontrol budú vypracované a následné predložené na zasadnutia Obecného zastupiteľstva správy o výsledkoch ukončených kontrol.     Hlavná kontrolórka obce Láb    Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 16.02.2017 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa: .....................................Thu, 16 Feb 2017 13:45:29 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoNová webová stránka obcehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/nova-webova-stranka-obceV mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter"). Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.Thu, 18 Aug 2016 09:29:31 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na II. polrok 2016http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-lab-na-ii-polrok-2016Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing.  Silvia Kapášová NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA II.  POLROK 2016   Predkladá:  Ing.  Silvia Kapášová,  Hlavná kontrolórka Obce Láb V Lábe,  dňa 5.  júna 2016 Vyvesené na úradnej tabuli dňa:  6. júna 2016 <a href="../../portal/wp-content/uploads/Obec-Lab_plan-kontrolnej-cinnosti_2-polrok-2016.docx">Obec Lab_plan kontrolnej cinnosti_2 polrok 2016</a>Mon, 06 Jun 2016 09:20:40 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoPlán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/plan-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2016Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016. <a href="../../portal/wp-content/uploads/Obec-Lab_plan-kontrolnej-cinnosti_1-polrok-20162.docx">Obec Lab_plan kontrolnej cinnosti_1 polrok 2016</a>Mon, 04 Jan 2016 14:29:50 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Láb na I. polrok 2015 http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-lab-na-i-polrok-2015NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA I. POLROK 2015 <a href="../../portal/wp-content/uploads/Obec-Lab-Plan-kontrolnej-cinnosti-1.-polrok-2015.doc">Obec Lab Plan kontrolnej cinnosti 1. polrok 2015</a>Fri, 06 Mar 2015 12:32:22 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/artlink_seoPríloha č. 1 k VZN č.22016http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/8923<a title="xlxs 19,8 KB" href="../../galeria/aktuality/kalendar-odpady1.xlsx">Príloha č.1 k VZN č.22016</a>Tue, 31 May 2016 14:59:49 +0200