Obec Láb http://www.obeclab.sk/web/rss/rss.php Obec Láb - Aktuality60Sun, 26 May 2019 00:01:22 GMT http://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/artlink_seoRozhodnutie o umiestnení stavbyhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/stavebny-urad/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-10203Verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby   „Zapojenie sond Jakubov 63, 64 – palivový plyn pre KGJ na ZNS Dúbrava“, líniová stavba, na pozemkoch: Láb – parcela registra „C“ KN č. 5998/1, 5999, 6000, 6001 a parcela registra „E“ KN č. 6010 Plavecký Štvrtok parcela registra „C“ KN č. 4379, 4400, 4415, 4416, 4419, 4420, 4421 Jakubov parcela registra „C“ KN č. 3370, 3399, 3400 pre navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192.   vyvesené dňa 20.05.2019  do 5.06.2019 <a href="../../galeria/Stavebny_urad/UR%20-%20NAFTA.pdf">R Zapojenie sond Jakubov</a>   <a href="../../galeria/Stavebny_urad/Situ%C3%A1cia%20-%20NAFTA.pdf">Situácia</a>Mon, 20 May 2019 15:10:58 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPozvánka na návštevu habánskeho múzea v obci Veľké Levárehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/pozvanka-na-navstevu-habanskeho-muzea-v-obci-velke-levare-10201Obec Veľké Leváre Vás pozýva na návštevu habánskeho múzea. Múzeum je umiestnené v Iserovom dome z r. 1717, ktorý je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Habánske múzeum bude otvorené od 18.5.2019 do 28.10.2019 každú sobotu od 10.00 do 18.00 hod. Cez týždeň je otvorené len na základe telef. objednávky. Väčšie skupiny je potrebné vopred ohlásiť, 034-7794493, 034-7794316, 034-7794107, 034-94317  alebo <a href="mailto:kulturnydom@levare.sk">kulturnydom@levare.sk</a>Fri, 17 May 2019 10:35:03 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoDEŇ DETÍhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/den-deti-10199Pozývame Vás na oslavu Dňa detí, ktorá sa uskutoční 1.6.2019 od 14:00 hod. na štadióne v obci Láb. Okrem rôznych súťaží, koncertu a detskej diskotéky, budete mať možnosť pozrieť si výstavu policajnej techniky MV SR. Policajný čln, alebo policajné autá a iná technika, ale aj policajné psy a šteniatka budú v Lábe prichystané na tejto skvelej udalosti. Deti potešíme taktiež vystúpením obľúbenej speváčky Dúhalky aj detskou diskotékou. Vstup je zdarma a tešíme sa na každého malého, či veľkého návštevníka. Čakajú na Vás aj rôzne darčeky, stánky s občerstvením a nápojmi. Starosta obce Láb spolu s kultúrnou komisiou obce Vás na túto udalosť srdečne pozývajú. Na akcii spolupracujú aj ProAssist, Hasiči Láb, MŠ a ZŠ Láb. Akciu podporili: Lidl, Todos, Maxsport, Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo vnútra SR. Thu, 16 May 2019 07:31:34 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoKrojovaný deňhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/krojovany-den-10200V sobotu 8. júna 2019 Vás pozývame do obce Láb na 5. ročník udalosti Krojovaný deň, na ktorom vystúpia dychové hudobné skupiny Malačané, Váhovanka. V sprievode krojovaných sa objavia DFS Hasprúňánek, Červené Jabĺčko, OZ Lusk Modra, FS Štvrtčan, FS Lábjan a FS Hasprúňan. Vystúpia aj Mužáci z Lanžhota, For Bratislava Junior. Akcia sa koná od 13:30 hod. v obecnom parku v Lábe. Starosta obce Láb spolu s kultúrnou komisiou Vás srdečne pozývajú na podujatie plné tradícií, folklóru a dychovej hudby. Ďakujeme za podporu OÚ Láb, Bratislavskému samosprávnemu kraju, PZ Malina a Expreso u Petrušky. Thu, 16 May 2019 07:39:18 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh Záverečného účtu Obce Láb za rok 2018http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-zaverecneho-uctu-obce-lab-za-rok-2018-10198Návrh Záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.05.2019 <a href="../../galeria/Navrh%20Zaverecny%20ucet%202018.pdf">Navrh_Zaverecny_ucet_2018</a>Wed, 15 May 2019 14:36:06 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoPonuka práce v Základnej škole Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/ponuka-prace-v-zakladnej-skole-lab-10188Zamestnávateľ: Základná škola, Láb   Kategória: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň)  - predmety: Biológia - Geografia - nástup od 10.5.2019  -  počas PN pani učiteľky   Kvalifikačné predpoklady: podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie ped. zamestnancov Požadované doklady: žiadosť do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní Kontakty: Základná škola, Láb č. 489, Tel.: 034/7790484,0919404333; mail: zslab@zslab.sk                                                            Zamestnávateľ: Základná škola, Láb   Kategória: Upratovačka v ZŠ   - nástup 27.5.2019 Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: upratovanie  školských  tried, telocvične, starostlivosť o kvety, drobné práce - vhodné aj pre absolventa Informácie pre uchádzača: Počet hodín: 8 h/denne Minimálne požadované vzdelanie: základné vzdelanie Požadované doklady: žiadosť do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní Kontakty: Základná škola, Láb č. 489, Tel.: 034/7790484,0919404333; mail: zslab@zslab.sk        Zamestnávateľ: Základná škola, Láb   Kategória: Školník     - nástup 27.5.2019 Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:drobné údržbárske práce, starostlivosť o zeleň, kuričské práce - vhodné aj pre absolventa Informácie pre uchádzača: Počet hodín: 8 h/denne Požadované doklady: žiadosť do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní Kontakty: Základná škola, Láb č. 489, Tel.: 034/7790484,0919404333; mail: zslab@zslab.skThu, 02 May 2019 15:01:16 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍNhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zmena-strankovych-hodin-10174POZOR ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN STAVEBNÉHO ÚRADU! S účinnosťou od 23. apríla 2019 sa menia stránkové hodiny STAVEBNÉHO ÚRADU LÁB a to nasledovne: PONDELOK od 7:30 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:30 hod. STREDA od 8:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 17:00 hod.  Tue, 23 Apr 2019 09:09:57 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoŽiadosť o vydanie hlasovacieho preukazuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/ziadost-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-10171Oznamujeme voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, že môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: - osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb - v listinnej forme alebo elektronicky na email <a style="color: #800080; text-decoration: underline;" href="mailto:maria.lisa@obeclab.sk">maria.lisa@obeclab.sk</a> tak, aby žiadosť bola doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom    konania volieb <a href="../../galeria/%C5%BDiados%C5%A5%20o%20vydanie%20hlasovacieho%20preukazu%20a%20splnomocnenie%20na%20jeho%20prevzatie_1.doc">ziadost</a>  Mon, 08 Apr 2019 13:33:26 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZberný dvor Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zberny-dvor-lab-10156OBEC LÁB Oznamuje, že od 1.4.2019 môžu občania priniesť do priestoru OBECNÉHO DVORA (VEDĽA BUDOVY POŠTY) SEPAROVANÝ ODPAD: PAPIER  PLASTY  SKLO  KOVY Zamestnanci obce budú v priestore dvora preberať separovaný odpad v dňoch: STREDA OD 13:00 DO 18:00 SOBOTA OD 8:00 DO 11:00 Zároveň môžu občania uložiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (konáre, trávu) na obcou prenajatý pozemok v lokalite Búrkové. Tento odpad bude obec následne spracovávať.  Wed, 03 Apr 2019 10:23:09 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUPOZORNENIE PRE OBYVATEĽOV OBCEhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-pre-obyvatelov-obce-10164Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, aby nevhadzovali vlhčené obrúsky a iný odpad do WC. Verejná kanalizácia nie je odpadkový kôš. Ak na toalete používate vlhčené hygienické obrúsky, škodíte životnému prostrediu aj rozpočtu obce. Najviac trpia čerpadlá, ktoré práve tieto materiály upchávajú a môžu spôsobiť až zadretie motora čerpadla a vážne ho poškodiť. Ak sa čerpadlo znehodnotí týmto materiálom, škoda sa šplhá do výšky niekoľko tisíc eur.  Vyhadzovaním vlhčených obrúskov do toalety riskujete aj upchatie vlastnej toalety, čo vás bude stáť nemalé peniaze za vyčistenie. VLHČENÉ OBRÚSKY PATRIA DO ODPADKOVÉHO KOŠA.  Wed, 03 Apr 2019 11:30:10 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOZNAM pre predajcovhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznam-pre-predajcov-10135Obecný úrad oznamuje predajcom, ktorí prídu do našej obce predávať na miestne trhovisko, že vo štvrtok je nestránkový deň. V prípade záujmu o predaj na miestnom trhovisku v tejto deň, volajte na tel. čísla: 034/7790509 alebo 034/7790333.Thu, 21 Mar 2019 12:49:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoJarná deratizáciahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/jarna-deratizacia-10113Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2019  do 31.05.2019.   Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.   Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov prípravkami na profesionálne použitie, a to : v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a reáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov.Mon, 04 Mar 2019 13:11:52 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 1/2019http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-1-2019-10116<a href="../../galeria/vzn_01_2019.pdf">vzn_01_2019.pdf</a>Wed, 06 Mar 2019 08:42:37 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 2/2019http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-2-2019-10117<a href="../../galeria/vzn_02_2019.pdf">vzn_02_2019.pdf</a>Wed, 06 Mar 2019 08:45:19 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVZN 2/2018 o miestnom poplatku za KO a DSOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vzn-2-2018-o-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-10058<a href="../../galeria/VZN_2018_2_o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf">../../galeria/VZN_2018_2_o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf</a>Thu, 13 Dec 2018 10:17:41 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoDodatok č. 5 k VZN 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka škol.zariadeníhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/dodatok-c-5-k-vzn-1-2010-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-materskej-skoly-na-ziaka-skol-zariadeni-10059<a href="../../galeria/Dodatok%20c.5%20k%20VZN%201_2010_o%20urceni%20vysky%20dotacie%20na%20prevadzku%20a%20mzdy%20%C5%A1kol.zariadeni.pdf">../../galeria/Dodatok%20c.5%20k%20VZN%201_2010_o%20urceni%20vysky%20dotacie%20na%20prevadzku%20a%20mzdy%20%C5%A1kol.zariadeni.pdf</a>Thu, 13 Dec 2018 10:18:33 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoVZN 3/2018 upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určeniahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/vzn-3-2018-upravujuce-podmienky-a-sposob-prenajmu-bytov-osobitneho-urcenia-10060<a href="../../galeria/VZN_2018_3_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia.pdf">../../galeria/VZN_2018_3_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia.pdf</a>Thu, 13 Dec 2018 10:19:37 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcíhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zapisnica-miestnej-volebnej-komisie-o-vysledku-volieb-v-obci-vo-volbach-do-organov-samospravy-obci-10017<a href="../../galeria/zapisnica.pdf">../../galeria/zapisnica.pdf</a>Sun, 11 Nov 2018 11:05:21 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZmena cestovných poriadkov od 14.10.2018http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-cestovnych-poriadkov-od-14-10-2018-9990Oznamujeme Vám, že bola vykonaná aktualizácia cestovných poriadkov prímestských liniek platných od 14.10.2018, kde sú vykonané čiastkové zmeny na základe požiadaviek obecných úradov a cestujúcich. <a href="../../galeria/Cestovne%20poriadky%20od%2014_10_2018.pdf">../../galeria/Cestovne%20poriadky%20od%2014_10_2018.pdf</a>Thu, 04 Oct 2018 08:45:20 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN upravujúce podmienky a spôsob prenájmu bytov osobitného určeniahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-upravujuce-podmienky-a-sposob-prenajmu-bytov-osobitneho-urcenia-9949<a href="../../galeria/VZN_Navrh_2018_08_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia_1.doc">../../galeria/VZN_Navrh_2018_08_upravujuce%20podmienky%20a%20sposob%20prenajmu%20bytov%20osobitneho%20urcenia_1.doc</a>Tue, 28 Aug 2018 10:15:39 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN o záväzných častiach územného plánu obce Lábhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-o-zavaznych-castiach-uzemneho-planu-obce-lab-9890<a href="../../galeria/Navrh%20VZN%20-%20Uzemny%20plan.pdf">../../galeria/Navrh%20VZN%20-%20Uzemny%20plan.pdf</a>Wed, 20 Jun 2018 13:21:24 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh Záverečného účtu Obce Láb za rok 2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-zaverecneho-uctu-obce-lab-zarok-2017-9862Návrh Záverečného účtu Obce Láb za rok 2017 <a href="../../galeria/Navrh%20Zaverecneho%20uctu%202017_1.pdf">../../galeria/Navrh%20Zaverecneho%20uctu%202017_1.pdf</a>Mon, 28 May 2018 12:16:49 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN - územný plánhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-uzemny-plan-9947<a href="../../galeria/VZN%20-%20uzemny%20plan%20obce.doc">../../galeria/VZN%20-%20uzemny%20plan%20obce.doc</a>Tue, 28 Aug 2018 07:41:29 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoUpozorneniehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upozornenie-9741Firmy Tekos s.r.o. Malacky a FCC Slovensko s.r.o. Zohor upozorňujú občanov na neskoré vykladanie odpadových nádob na vývoz komunálneho odpadu (KO) v obci. Z tohto dôvodu zostávajú odpadové nádoby nevyvezené. Vývozcovia žiadajú o včasné vyloženie odpadovej nádoby na vývoz KO, ktorý začína od 6:00 hodiny ráno. Informácie o vývoze komunálneho odpadu v obci nájdete na internetovej stránke <a href="../../">www.obeclab.sk</a> v časti Občan/Komunálny odpad.Tue, 13 Feb 2018 08:11:31 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoZMENA VO VYVOZE SEPTIKOVhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/zmena-vo-vyvoze-septikov-9684Oznamujeme občanom, že vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb. Vývoz nahlasujte na t.č. : 0948 128 966 CENY ZA VÝVOZ:  - do 5 m3              12,-- € - do 8 m3                    20,-- €   VÝVOZNÉ DNI: Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod. streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod. sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.   V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu P. na t.č. 0905 358 626.    Wed, 27 Dec 2017 09:22:18 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 32017 o dani z nehnutelnostihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-32017-o-dani-z-nehnutelnosti-9692<a href="../../galeria/Dane/VZN%20%2032017%20o%20dani%20z%20nehnutelnosti%20.pdf">VZN 32017 o dani z nehnutelnosti</a>Wed, 27 Dec 2017 11:13:17 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 42017 o miestnom poplatku za KO a DSOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-42017-o-miestnom-poplatku-za-ko-a-dso-9693<a href="../../galeria/Dane/VzN%2042017%20o%20miestnom%20poplatku%20za%20KO%20a%20DSO.pdf">VZN 42017 o miestnom poplatku za Ko a DSO</a>Wed, 27 Dec 2017 11:14:34 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVZN 52017 o nakladaní s KOhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vzn-52017-o-nakladani-s-ko-9694<a href="../../galeria/Dane/VZN%2052017%20o%20nakladan%C3%AD%20s%20KO%20a%20DSO.pdf">VZN 52017 o nakladaní s KO</a>Wed, 27 Dec 2017 11:16:31 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoÚPN OBCE LÁB ZMENY A DOPLNKY Č. 4 - 10/2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/upn-obce-lab-zmeny-a-doplnky-c-4-10-2017-9592Upozorňujeme občanov na nové informácie: Zmeny a doplnky Územného plánu obce, ktoré sú uvedené na: SAMOSPRÁVA - Územný plán obce  http://www.obeclab.sk/sk/uzemny-plan-obceTue, 17 Oct 2017 08:29:38 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoOznámenie o doručení zásielky Michal Olahhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/oznamenie-o-doruceni-zasielky-michal-olah-9481Oznámenie o doručení zásielky na poštovom úrade od VŠZP Bratislava pre Michala Olaha <a href="../../galeria/samosprava/doru%C4%8Denie%20z%C3%A1sielky%20Michal%20Olah.pdf">dorucenie zasielky Michal Olah</a>Thu, 13 Jul 2017 10:19:47 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh VZN č. 2/2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-vzn-c-2-2017-9452Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb na území obce Láb. <a href="../../galeria/samosprava/Obr%C3%A1zok%201.pdf">VZN 2/2017</a>Thu, 15 Jun 2017 15:06:13 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh Záverečného účtu obce Láb za rok 2016http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-zaverecneho-uctu-obce-lab-za-rok-2016-9437<a href="../../galeria/Zaverecny%20ucet%20obce%20Lab%20za%20rok%202016_2.pdf">../../galeria/Zaverecny%20ucet%20obce%20Lab%20za%20rok%202016_2.pdf</a>  Mon, 05 Jun 2017 13:46:20 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoVýzva na predkladanie ponúkhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/vyzva-na-predkladanie-ponuk-9420Obec Láb ako verejný obstarávateľ zverejňujeme odkaz na súťaž na zateplenie základnej školy Láb, ktorá je v súčasnosti na webstránke UVO: <a href="https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/358826">https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/358826</a>Tue, 23 May 2017 09:57:17 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoTanečný súbor LÁBJAN - dospelí tanečnícihttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/tanecny-subor-labjan-dospeli-tanecnici-9408   Srdečne pozývame do svojho súboru nových tanečníkov a priaznivcov lábskeho folklóru. Radi privítame medzi nami aj nových obyvateľov Lábu. Tanečné páry nacvičujú vo svojom voľnom čase v pondelok a v stredu od 19:00 do 20:00 hodiny v priestoroch starej obecnej školy.Tešíme sa na Vás!Tue, 16 May 2017 07:14:22 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoOznámeniehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/oznamenie-9409Tue, 16 May 2017 13:47:14 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoOznámenie starostuhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/oznamenie-starostu-9388Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Láb je vo finálnom štádiu projekčná príprava na vybudovanie kanalizácie v našej obci. Projekčná príprava je robená na perspektívu obce a zahŕňa aj časti kanalizácie, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti.   <a href="../../galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf">http://www.obeclab.sk/galeria/strategicke-dokumenty/E.1.2_SIT-s-OrtoFoto.pdf</a>  Wed, 26 Apr 2017 11:19:08 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoObec s predpokladom stabilného rozvojahttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/obec-s-predpokladom-stabilneho-rozvoja-9360  Wed, 22 Mar 2017 12:21:11 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoSchválený rozpočet obce Láb na rok 2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/schvaleny-rozpocet-obce-lab-na-rok-2017-9270Schválený rozpočet obce Láb na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 <a href="../../galeria/Rozpocet%20obce%20Lab%202017.pdf">Rozpocet obce Lab 2017</a>Thu, 15 Dec 2016 09:45:38 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh rozpočtu obce Láb na rok 2017http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-rozpoctu-obce-lab-na-rok-2017-9254Návrh rozpočtu obce Láb na rok 2017 <a href="../../galeria/N%C3%A1vrh%20rozpo%C4%8Dtu%202017_1.pdf">Navrh rozpoctu 2017</a>  Fri, 02 Dec 2016 08:45:47 +0100http://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/artlink_seoNová webová stránka obcehttp://www.obeclab.sk/sk/domov/oznamy-obce/nova-webova-stranka-obceV mesiaci jún 2016 sme spustili do prevádzky novú webovú stránku obce Láb, z tohto dôvodu je nutné obnoviť Vaše prihlasovacie údaje (zadanie e-mailu na prihlásenie do "e-mailový newsletter"). Na úvodnej strane vpravo hore je „Obnova hesla/Registrácia“ – treba kliknúť na obnova hesla a zadať údaje.Thu, 18 Aug 2016 09:29:31 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/artlink_seoZber separovaného odpaduhttp://www.obeclab.sk/sk/domov/obecny-rozhlas/zber-separovaneho-odpadu-2 Vážení občania,   do Vašich domov boli doručené plastové vrecia na zber plastov – žlté vrecia a papiera – vrece modrej farby.  Tieto vrecia občania použijú na zber menovaných triedených odpadov a vyložia ich podľa uvedeného rozpisu, ktorý Vám bude doručený a je k nahliadnutiu aj na stránke obce <a href="../../">www.obeclab.sk</a> v sekcii Občan - Komunálny odpad.Thu, 04 Aug 2016 11:36:23 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh záverečného účtu obce Láb za rok 2015http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-zaverecneho-uctu-obce-lab-za-rok-2015Návrh záverečného účtu obce Láb za rok 2015 <a title="PDF 1,1 MB" href="../../galeria/aktuality/Obec-Lab_-zaverecny-ucet_2015-kopia-1.pdf">Obec Lab_ zaverecny ucet_2015</a>Tue, 07 Jun 2016 14:33:50 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/artlink_seoNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Láb na II. polrok 2016http://www.obeclab.sk/sk/domov/uradna-tabula/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-lab-na-ii-polrok-2016Hlavný kontrolór Obce Láb – Ing.  Silvia Kapášová NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE LÁB NA II.  POLROK 2016   Predkladá:  Ing.  Silvia Kapášová,  Hlavná kontrolórka Obce Láb V Lábe,  dňa 5.  júna 2016 Vyvesené na úradnej tabuli dňa:  6. júna 2016 <a href="http://www.obeclab.sk/portal/wp-content/uploads/Obec-Lab_plan-kontrolnej-cinnosti_2-polrok-2016.docx">Obec Lab_plan kontrolnej cinnosti_2 polrok 2016</a>Mon, 06 Jun 2016 09:20:40 +0200http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/artlink_seoPríloha č. 1 k VZN č.22016http://www.obeclab.sk/sk/domov/nezadana/8923<a title="xlxs 19,8 KB" href="../../galeria/aktuality/kalendar-odpady1.xlsx">Príloha č.1 k VZN č.22016</a>Tue, 31 May 2016 14:59:49 +0200