Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Občan » Obecný úrad » Životné prostredie a odpad

Životné prostredie a odpad

Vývoz septikov

ZMENA VO VÝVOZE SEPTIKOV

Oznamujeme občanom, že vývoz fekálií zo žúmp a septikov v obci zabezpečuje Obec Láb.

Vývoz nahlasujte na t.č.:  0948 128 966

CENY ZA VÝVOZ: 

- do 5 m3      12,00 €

- do 8 m3        20,00 €

 

VÝVOZNÉ DNI:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok :         8,00 hod. - 15.00 hod.

streda                                                 8,00 hod. - 18.00 hod.

sobota                                                 8,00 hod. - 13,00 hod.

 

V prípade riešenia otázok k vývozu fekálií  kontaktujte Mgr. Chmelu na t.č. 0905 358 626.

Vývoz odpadu 2018

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Komunálny odpadMiestny poplatok za zmesový komunálny odpad (ZKO) a drobný stavebný odpad (DSO) sa platí za zmesové komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Ohlasovacia povinnosť sa uskutočňuje formou vyplnenia formulára a doručením na OcÚ v Lábe osobne alebo poštou.

Vývoz sa uskutočňuje v Pondelok od 6.00 hod. do 22.00 hod. Zmeny z organizačných alebo technických príčin budú oznámené občanom miestnym rozhlasom.

 

Firma FCC Slovensko, s.r.o. Zohor vyváža nádoby podľa rozpisu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke obce.

Stanovenie cyklu vývozu komunálneho a drobného stavebného odpadu

Počet osôb Druh nádoby Intenzita vývozu
1 osoba 110 l, 120 l 1 x mesačne
2 - viac osôb 110 l, 120 l, 240 l 2x, 4x mesačne podľa výberu občana

Interval vývozu odpadových vriec

  1. Záhradkárske a rekreačné oblasti: máj - september , každý pondelok
  2. Intravilán obce v termíne vývozu firmy TEKOS spol. s r.o. Malacky a A.S.A. Slovensko spol s r.o. Zohor

Vývoz komunálneho odpadu odberateľskými firmami

Vývoz tuhého komunálneho odpadu (ďalej TKO) v obci zabezpečujú firmy:

1. TEKOS spol. s r. o. Malacky, t. č. 034/772 20 60

Vývoz sa uskutočňuje v Pondelok od 6.00 hod. do 18.00 hod.

počet vývozov farba nálepky vývoz sa uskutoční
1x mesačne žltá prvý pondelok v mesiaci
2x mesačne zelená každý párny pondelok
4x mesačne červená každý pondelok

2. FCC Slovensko  s. r. o. Zohor, t. č. 02/6596 18 15,-16,-17

počet vývozov farba nálepky vývoz sa uskutoční
1x mesačne červená  
2x mesačne modrá viď tabuľka
4x mesačne zelená  

Zber VOO, elektronického a kovového šrotu

Elektronický odpad treba pripraviť za bránu rodinného domu. Nevykladať na ulicu! Vyzdvihnú ho pracovníci obecného úradu na základe Vášho telefonického oznámenia na obecnom úrade, t.č. 034/7790333 v týždni pred zvozom elektronického odpadu. Vývoz je 2 x ročne.

Zber elektronického odpadu sa uskutoční v sobotu.

Jarný vývoz   17.3.2018

Jesenný vývoz  29.9.2018

Občania vývoz elektronického odpadu nahlásia na obecnom úrade počas úradných hodin pri jarnom vývoze od 12.3.2018 do 15.3.2018, pri jesennom vývoze od 24.9.2018 do 27.9.2018.                   .

Zber veľkoobjemného odpadu sa uskutoční:

Jarný vývoz                 12.3..2018 - 14.3.2018

Jesenný vývoz              24.9.2018 - 26.9.2018

V priebehu roka môže prísť k zmene termínu vývozu elektronického a veľkoobjemného odpadu, o čom budú občania včas informovaní.

Zber separovaného odpadu

  1. Papier: zbiera sa prostredníctvom vriec doručených do domácností. Zbiera sa: noviny, časopisy, katalógy, knihy, zošity, kancelársky papier, tvrdý kartón, vlnitá lepenka, reklamné letáky Nezbiera sa: špinavý a mastný papier, krabice od mlieka a džúsov, papier potiahnutý fóliou, mapy, pauzáky, kopírovací papier, voskový papier, asfaltový a dechtovaný papier.
  2. PET fľaše: zbiera sa prostredníctvom vriec doručených do domácností. Zbiera sa: stlačené plastové fľaše, igelit, igelitové tašky, tetrapaky. Nezbiera sa: fľaše od olejov, krabice od mlieka a džúsov, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látok (motorových olejov, chemikálií, farieb).
  3. Sklo: zbiera sa do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na stanoviskách: Potraviny Maja, Espresso, autobusová zastávka Vrbovec, alebo sa odovzdajú pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: biele a farebné sklo – fľaše, poháre (etikety nevadia), tabuľové sklo Nezbiera sa: keramika, porcelán, zrkadlá, kamenina, autosklo, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky.
  4. Kovy a elektronický odpad: zbiera sa 2x do roka. Občania v termínoch určených obcou, nahlásia vývoz odpadu na OcÚ. Kovový odpad a elektronický odpad sa na ulicu nevykladá, občania odpady pripravia k bráne, kde ich preberie pracovník OcÚ. Zbiera sa: televízory, chladničky, mrazničky, sušiče, kávovary, varné kanvice, mixéry, žehličky ...
  5. TETRAPAKY: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ, alebo pri zvoze separovaného odpadu, ktorý sa uskutočňuje 2 x ročne. Zbiera sa: zviazané, vypláchnuté, čisté a suché krabice od mlieka, džúsov, vína.
  6. Monočlánky: zbierajú sa prostredníctvom ZŠ, občania ich môžu odovzdať pri kúpe nových batérií a monočlánkov do boxu v Drogérii.
  7. Veľkoobjemný odpad: zbiera sa 2x do roka vo vyhlásených termínoch obcou.
  8. Pneumatiky: zbiera sa 2x do roka vy vyhlásených termínoch obcou.

X

Tlačivá

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  Oznamovacia povinnosť k vzniku poplatkovej povinnosti za KO .doc [26 KB] .pdf [271.48 KB]
  Oznamovacia povinnosť k vzniku poplatkovej povinnosti za KO (oznámenie zmeny vývozu) .doc [25.5 KB] .pdf [264 KB]
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk