Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Voľby » Voličský a hlasovací preukaz

Voličský a hlasovací preukaz

Vybavuje: Mária Lisá

Telefón: 034/779 03 33

E-mail: maria.lisa@obeclab.sk


Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz

Vybavuje sa bez poplatku. Inštitút vydávania voličských a hlasovacích preukazov sa využíva pri konaní volieb a referenda, aby mohli občania - voliči využiť svoje volebné právo.

Voličom, resp. oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť voliť vo vol. okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu (stály zoznam voličov na základe trvalého pobytu) vydá obec po vyhlásení volieb (referenda) na ich žiadosť voličský resp. hlasovací preukaz a zo zoznamu ich vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania volieb (referenda) prostredníctvom voličského (hlasovacieho) preukazu.

Voličský, resp. hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v inom vol. okrsku. Zápis platí iba na čas vykonania volieb (referenda)

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,