Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Občan » Obecný úrad » Súpisné čísla

Súpisné čísla

Súpisné a orientačné čísla

 

Prečo sú potrebné súpisné a orientačné čísla na domoch ?

Je súpisné číslo vášho domu umiestnené na viditeľnom mieste ? Keď áno, tak nielen poštár alebo kuriér vám vie včas doručiť zásielku, ale v prípade potreby k vám bez zbytočného meškania rýchle dorazí aj záchranka. Problematiku súpisných a orientačných čísiel upravuje vyhláška ministerstva vnútra č. 141/2015. Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného a orientačného čísla stavbe na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa § 43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb.

Vybavuje: Mária Lisá

Telefón: 034/779 03 33

E-mail: maria.lisa@obeclab.sk

 

ziadost o urcenie supisneho a orientacneho cisla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,