Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Občan » Obecný úrad » Stavebný úrad

Stavebný úrad

Stavebný úrad je od 1. januára 2011 priamo v obci Láb na Obecnom úrade.

Úradné hodiny stavebného úradu:

PON 07:30 - 12:00 |12:30 - 15:30
STR 08:00 - 12:00 |12:30 - 17:00


 

Tlačivá stavebného úradu

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  Doplnenie podania po prerušení konania - .pdf [256.94 KB]
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - .pdf [121.56 KB]
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - .pdf [133.06 KB]
  Ohlásenie drobnej stavby - .pdf [329.07 KB]
  Poplatok za rozvoj - Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za rozvoj docx [14.34 KB] -
  Poplatok za rozvoj - Žiadosť o splátky docx [14.04 KB] -
  Žiadosť - zmena územného rozhodnutia - .pdf [407.11 KB]
  Žiadosť - zmena v užívaní stavby - .pdf [371.36 KB]
  Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie - .pdf [324.78 KB]
  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby - .pdf [102.79 KB]
  Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - .pdf [412.92 KB]
  Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu - .pdf [192.01 KB]
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - .pdf [324.05 KB]
  Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO - .pdf [190.41 KB]
  Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby MZZO - .pdf [317.31 KB]
  Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby - .pdf [270.76 KB]
  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - .pdf [139.68 KB]
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,