Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Občan » Obecný úrad » Stavebný úrad

Stavebný úrad

Stavebný úrad je od 1. januára 2011 priamo v obci Láb na Obecnom úrade.

Úradné hodiny stavebného úradu:

PON 07:30 - 12:00 |12:30 - 15:30
STR 08:00 - 12:00 |12:30 - 17:00


 

Tlačivá stavebného úradu

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - .pdf [121.56 KB]
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - .pdf [133.06 KB]
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – Čistička odpadových vôd .doc [791.5 KB] .pdf [191.41 KB]
  Ohlásenie drobnej stavby .pdf [143.09 KB] .doc [933 KB]
  Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie .doc [796 KB] .pdf [198.87 KB]
  Prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby .doc [792.5 KB] .pdf [204.15 KB]
  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby - .pdf [102.79 KB]
  Žiadosť o stavebné povolenie (len ak bolo vydané územné rozhodnutie) .doc [805.5 KB] .pdf [358.42 KB]
  Žiadosť o územné a stavebné povolenie v zlúčenom konaní .doc [816 KB] .pdf [356.31 KB]
  Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu .doc [33.5 KB] .pdf [143.99 KB]
  Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby - .pdf [59.86 KB]
  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - .pdf [139.68 KB]
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,