Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Občan » Obecný úrad » Stavebný úrad

Stavebný úrad

Stavebný úrad je od 1. januára 2011 priamo v obci Láb na Obecnom úrade.

  
Stavebný úrad je povinný zverejňovať svoje dokumenty na oficiálne stránke Obce – na Úradnej tabuli Obce. Doklady budú zverejňované v aplikácii Adobe Reader.

Úradné hodiny stavebného úradu:

UTO 12:30 – 15:30
PIA 07:30 – 13:00


 

Tlačivá stavebného úradu

VloženéNázovPríloha 1Príloha 2
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia .doc [43.5 KB] .pdf [139.19 KB]
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby .doc [798.5 KB] .pdf [201.36 KB]
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – Čistička odpadových vôd .doc [791.5 KB] .pdf [191.41 KB]
  Ohlásenie drobnej stavby .pdf [143.09 KB] .doc [933 KB]
  Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie .doc [796 KB] .pdf [198.87 KB]
  Prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby .doc [792.5 KB] .pdf [204.15 KB]
  SPRÁVNE POPLATKY - STAVEBNÁ SPRÁVA podľa zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platné od 1.01.2013 - .pdf [251.61 KB]
  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby .doc [799 KB] .pdf [205.58 KB]
  Žiadosť o stavebné povolenie (len ak bolo vydané územné rozhodnutie) .doc [805.5 KB] .pdf [358.42 KB]
  Žiadosť o územné a stavebné povolenie v zlúčenom konaní .doc [816 KB] .pdf [356.31 KB]
  Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu .doc [33.5 KB] .pdf [143.99 KB]
  Žiadosť o záväzné stanovisko k územnému konaniu .doc [792.5 KB] .pdf [296.42 KB]
  Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby .doc [791 KB] .pdf [199.57 KB]
  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením .doc [795.5 KB] .pdf [196.25 KB]
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk