Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Združenia / Podnikatelia » Športový klub

Športový klub

História športového klubu v Lábe

História športového klubu v Lábe

 

Najpopulárnejší šport v obci - futbal, sa hrával v strede dediny neorganizovane. V roku 1926 bol založený prvý futbalový klub a v roku 1929 vstúpil do zväzu ako ŠK LÁB. Vtedajšie ihrisko na pasienkoch bolo nevyhovujúce, tak sa v roku 1931 vybudovalo nové. V roku 1932 si pozvali viedenský klub BORUSIA WIEN, nad ktorým vyhrali 2:1. Starosti s financiami riešili dočasným spojením s klubom v Plaveckom Štvrtku keď vystupovali pod názvom ŠK TATRAN.

V roku 1934 boli už tak platobne neschopní, že museli zastaviť svoju činnosť. K čiastočnému oživeniu prišlo v roku 1941.                                                                                    

Po skončení II. svetovej vojny museli telovýchovné jednoty prijať názov TJ SOKOL, ktorého členom sa stal v roku 1950 i Láb. Po založení okresnej súťaže sa Láb stal členom 4. neskôr jej 3.triedy. V roku 1953 dorast získal titul "majster súťaže Malackého okresu".  V šesťdesiatych rokoch prichádza k ďalšej zmene názvu na TJ DRUŽSTEVNÍK LÁB. Hrávalo sa v III. triede už na nevyhovujúcom ihrisku.                                                             

                                                                                                                                                                                                          Až v roku 1975 sa prikročilo k vybudovaniu nového športového areálu. Po jeho dokončení prišli i futbalové ambície. Hralo sa o špicu v II. triede. V roku 1981 vyhralo 1.A triedu a postúpilo do Majstrovstiev kraja Bratislava a v roku 1985 sa stalo jeho víťazom. Postup do II. Slovenskej národnej ligy a jednoročné účinkovanie v nej je doteraz najväčší úspech lábskeho futbalu. Po vrchole nastala stagnácia a v roku 1991 preregistrovali družstvo do regionálnej súťaže ako ŠK LÁB.                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                          V priebehu I. polroka 2016 novozaložený OŠK v Lábe na svojej ustanovujúcej schôdzi konanej v dňoch 28.4.2016 a 28.5.2016, si zvolil svoj výbor a pracovné komisie, ktoré budú pracovať v nasledovnom zložení:                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Výbor OŠK:                                                                                                                                                                                                               

Predseda: Ing. Pavel Koporec – štatutárny zástupca             

Podpredseda: Ing. Ivan Pollák – športovo-trénersko-metodický úsek                                                                                                                                  

Podpredseda: Peter Majzún – ekonomicko – hospodársko – technický úsek                                                                                                                                     

Sekretár: Ing. Daniel Strolka – administratívno – správny úsek

Miloš Lukáček – predseda kontrolnej komisie

Daniel Sivák – člen

 

Pracovné komisie OŠK:

Športovo – trénersko – metodická:

Predseda: Ing. Ivan Pollák

Členovia:  Lukáček M., Dufek M., Malík B., Chrupka P., Hrebeň I.                                                                  

 

Ekonomicko – hospodársko – technická:

Predseda: Peter Majzún                                                                                                            

Členovia: Mgr. Chmela P., Sivák D., Ďurica J., Zálesňák B. + vedúci všetkých mužstiev.                          

 

Kontrolná:

Predseda: Lukáček Miloš                                                                                                                                                 

Členovia: Zálesňák R. st., Dufek M.

 

OŠK k termínu 1.8.2016 má 31 členov, radi privítame do svojich radov nových členov, ktorí prejavia záujem rozšíriť naše rady. Prihlášky sú k dispozícii u Majzúna P.

 

Futbalový ročník 2016/2017

 

Družstvo prípraviek:

Realizačný tým: Ing. Pollák I., Lukáček M., Hrebeň I.

Hráči: Majzún M., Kuch T. Kuch K., Hrebeň I., Ivák R., Jánoš J., Törek G., Lukáček D., Habuda Š., Moravčík M., Kuchová L. Kovár M.,

 Tirpák F., Pír A., Rousek D.

Väčšina mužstva v rámci svojej prípravy sa zúčastnila letného futbalového tábora v Turčianskych Tepliciach, za čo ďakujeme najmä rodičom. Svoje domáce majstrovské zápasy budú hrať v tradičnom čase nedeľu dopoludnia o 9:30 hod.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Družstvo starších žiakov:

Realizačný tým: Dufek M., Sivák D., Šimko M..

Hráči:  Habuda M., Kubišta A., Čech D., Sivák J., Oslej D., Pavlík G., Peler D, Bendik R-E., Gbelský N., Miškolci P., Houdek M., Houdek A.,

 Lapčík J., Kimlička D., Pancurak K., Mareš A., Marčičiak S., Dvoran R., Nosian R., Urbanič M., Navarčík P. Kopnická N.,

Z dôvodu malého počtu hráčov v kategórii žiakov prišlo k dohode medzi OŠK Láb a FK Zohor o vytvorení spoločných mužstiev v súťažnom ročníku 2016/2017. Svoje domáce majstrovské zápasy budú hrať v tradičnom čase nedeľu dopoludnia o 11:00 hod. na ihrisku v Lábe.

 

Družstvo dorastencov:

Realizačný tým: Malík B., Masarovič P.,

Hráči: Novotný A., Pastorek T., Pastorek K., Malík S., Lisý T., Laboš K., Hranko F., Pír S., Kliment M., Kinčok B., Gbelský N., Klubník J.,                                                  

Sirota D., Dufek J..                                                                                                                                                                                                                                                                  

Svoju prípravu zahájili 8.8.2016 na domácom ihrisku. Svoje domáce majstrovské zápasy budú hrať v nedeľu v úradne stanovenom hracom čase.

 

Družstvo seniorov:

Realizačný tým:  Chrupka P., Zábojník L..

Hráči: Lenner M., Ďurica M., Galajda Ma., Galajda Mt., Galajda Mi., Gábriš I., Koporec P., Lisý P., Matyáš M.. Sivák R., Hýll A., Lelkeš N.,

Šimunič E.,Miklušičák E., Žifčák M., Strna J., Lukáček J. ml., Bilka K., Kain A.

Svoju prípravu zahájili 5.7.2016 na domácom ihrisku ktorá je zameraná najmä na vytvorenie perspektívneho kolektívu.

Hlavnú náplň prípravy tvoria priateľské zápasy s mužstvami z okolitých dedín, ktoré pôsobia v rôznych majstrovských súťažiach OFBZ – Bratislava – vidiek. Svoje majstrovské zápasy budú hrať úradne stanovenom hracom čase.

                   

Vážení spoluobčania, milí športoví priatelia, OŠK v Lábe v spolupráci s Obecným úradom, pánom starostom a zastupiteľstvom, sa snaží v našom športovom areáli vytvoriť dôstojné podmienky pre športovú relaxáciu našich občanov, mládež a detí. Bolo sprístupnené multifunkčné ihrisko, ktoré bezplatne využíva najmä mládež a deti. Za uvedenú činnosť všetkým zainteresovaným patrí veľké poďakovanie.

 

Záverom Vás pozývame a tešíme sa na Vás pri zápasoch našich mužstiev.

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    Výbor OŠK

 

 

Volejbal ženy:

Ženy so zmyslom pre humor a záujmom o pravidelný pohyb sa začali stretávať v telocvični ZŠ 2x do týždňa od roku 2000.Vekové zloženie je rôznorodé, od 20 rokov vyššie. Horná hranica je neobmedzená. V decembri organizujú Mikulášsky turnaj,kde pozývajú družstvá žien z okolia. Vzájomné priateľské zápasy sa organizujú počas celého roka. Radosť z hry jepodmienkou prijatia o čom svedčí i sľub: "My, členky športového klubu sľubujeme, že urobíme všetko preto, aby sme sivylepšili našu kondíciu, kladne formovali naše postavy a tým zároveň dokázali, že nepatríme do šrotu."

 

Ženský futbal - Klub ukončil svoju činnosť v r.2014

 

Športový život v našej obci sa spestril o ženský futbal. Všetko začalo nevinne 2.9.2000, keď Klub lábskych žien usporiadal 1. ročník ženského futbalu o "Putovný pohár Klubu lábskych žien". Spočiatku sa mnohí len usmievali pri pomyslení na ženy, ktoré naháňajú koženú loptu. Dievčatá to však zobrali vážne a začali pravidelne trénovať.

Vyhrali prvý i druhý ročník turnaja. Ich bilancia je vlastne veľmi jednoduchá - ani jedna prehra. Na jar roku 2002 bola založená Záhorácka liga žien, ktorú s vysokým skóre vyhrali. Ďalšie podrobnejšie informácie o klube, vtedajších hráčkach a výsledkoch sa dočítate na stránke DFK. DFK sa úspešne prepracoval od svojho zrodu až do 1. Slovenskej ženskej ligy.

 

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,