Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Smernice a poriadky

Smernice a poriadky

NázovPríloha 1Príloha 2
Smernica o poplatkoch za úkony a služby obecného úradu Obce Láb (vložené: 31.12.2019) - .pdf [164.09 KB]
Rokovací poriadok ObZ (vložené: 16.05.2019) - .pdf [233.6 KB]
Rokovací poriadok komisií OZ Obce Láb (vložené: 16.05.2019) - .pdf [176.65 KB]
Smernica - finančná kontrola docx [40.16 KB] -
Smernica - zverejňovanie .doc [79 KB] -
Štatút obce Láb - .pdf [391.17 KB]
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,