Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Občan » Školstvo

Školstvo

Materská škola

Materská škola v Lábe je samostatným právnym subjektom, je zaradená do celoštátnej siete Škôl podporujúcich zdravie s celodennou a poldennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou. Po prvýkrát otvorila svoju bránu v septembri 1976 a odvtedy je v nepretržitej prevádzke. V priebehu desaťročí prešla niekoľkými zmenami, v súčasnosti sme 2 triednou MŠ s kapacitou 52 detí. Poskytujeme výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prioritou našej MŠ je vytvoriť stimulujúce prostredie pre individuálny vývin osobnosti každého dieťaťa, pre zmysluplné trávenie času detí v MŠ, pre kvalitnú spoluprácu s rodinou a blízkym okolím MŠ. Snahou celého kolektívu materskej školy je, aby sa deti u nás cítili dobre, bezpečne, rady do nej chodili, získali potrebné návyky, zručnosti a poznatky a aby rodičia spokojne odchádzali do práce.

riaditeľka: Mgr. Miriam Vicenová

adresa: Materská škola Láb, 900 67 Láb 223

telefón: +42134/7790336

webová adresahttp://mslab.edupage.org

email: mslab@radiolan.sk


Základná škola

 

riaditeľka: Mgr. Ľubica Chovanová

adresa: Základná škola, 900 67 Láb 489

telefón: +421 (34) 779 04 84 ,+421 (34) 779 00 10 - Školská jedáleň

webová adresa: http://zslab.edupage.org

email: zsvlabe@stonline.sk

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,