Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Občan » Školstvo

Školstvo

Materská škola

Materská škola Láb je samostatným právnym subjektom s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou. V súčasnosti je 4-triednou MŠ s kapacitou cca 85 detí. Dominantnou úlohou MŠ je v spolupráci s rodinou, so základnou školou a obcou vytvoriť prostredie, kam budú deti prichádzať s úsmevom na tvári, s očakávaním pozitívnych zážitkov, a zároveň v súlade so Štátnym vzdelávacím programom dosiahnuť komplexný základ pre vstup do ZŠ.

riaditeľka: Mgr. Dagmar Šteffeková

adresa: Materská škola Láb, Ulica Ignáca Juračku 223/10, 900 67 Láb

telefón: +421 (34) 7790336, +421 911 893 123

webová adresahttp://mslab.edupage.org

email: mslab@mslab.sk

3D virtuálna prehliadkahttps://goo.gl/maps/VP8qyTt5ZdUoDCGy5 

                                                            (na 3D fotografii vpravo dole prepnúť na L1, L2,L3,L5,L6 )


Základná škola

 

riaditeľka: Mgr. Ľubica Chovanová

adresa: Základná škola, 900 67 Láb 489

telefón: +421 (34) 779 04 84 ,+421 (34) 779 00 10 - Školská jedáleň

webová adresa: http://zslab.edupage.org

email: zsvlabe@stonline.sk

 

3D virtuálna prehliadka :

 

https://goo.gl/maps/HoHarU7YzzJ7CE9M6

 

https://goo.gl/maps/4j75AW2C5igPom8G8

 

https://goo.gl/maps/6Rxe3VRgPRvga6SFA

 

https://goo.gl/maps/fKYwhcHUCrzcFvvR7

 

https://goo.gl/maps/pV2GEHNcxRerSnxH9

 

https://goo.gl/maps/sq4pv7zA88uPy4iU7

 

 

 

 

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,