Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva

Samospráva

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány

Osobitné postavenie v obci má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,