Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Občan » Rímsko-katolícka farnosť

Rímsko-katolícka farnosť

Mgr. Lukáš Šlosár

Referát: kňaz

Adresa: Farnosť Láb,900 67 Láb

Telefón: 034 77 903 27

Email: lab@fara.sk

Viac informácii na: http://fara.sk/lab/

Číslo účtu: 19191986/0900, Slovenská sporiteľňa, a. s.


Kontakt na bývalého pána farára:

Juraj Augustín

Rue 3007 Porte 177,B. P. 456 N´Djamena, Tchad, AFRIKA

Email: montfort@montfort.sk

Č. účtu: 12 75 41 41/6500

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk