Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Občan » Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Láb

Farský úrad Láb

Adresa: Ulica Ignáca Juračku 226/6, 900 67 Láb

Telefón: 034/77 90 327

E-mail: farnost.lab@gmail.com

Právna forma: Cirkevná organizácia

IČO: 34074171

DIČ: 2020647266

 

Správca farnosti, štatutárny zástupca: Mgr. Lukáš Šlosár

Telefón: 0904 203 408

 

Kostol Všetkých svätých

Adresa: Rádek 224/1, 900 67 Láb

 

Kaplnka svätého Vendelína

Adresa: 900 67 Láb

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,