Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Prístupnosť

Prístupnosť

Prehlásenie o prístupnosti

Webové stránky sú vytvárané v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve. Kód stránok zodpovedá norme XHTML 1.0 Transitional.

Pre zobrazenie stránok sú použité CSS 2 a beztabuľkový layout. Tieto stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, sú však prístupné aj v iných prehliadačoch. 

Za prístupnosť a validitu kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov, dodávateľ technológie neručí. Externé stránky, ktorých prepojenie je súčasťou webstránky nemusia byt validné, teda prístupne v súlade s normami o štandardoch tvorby html. Rovnako dodávateľ neručí sa starší obsah, vkladaný pred nasadením redakčného systému.

Na webových stránkach sa vyskytujú dokumenty vo formáte PDF, xls (v odôvodnených prípadoch, napr. pri zverejňovaní rozpočtu obce), doc, docx. 

 

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,