Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » O obci » Podzemný zásobník zemného plynu » Podzemné uskladňovanie plynu v Lábe

Podzemné uskladňovanie plynu v Lábe

História podzemného uskladňovania

 • 1973 – Začiatok uskladňovania zemného plynu v podzemných zásobníkoch v Lábe
 • 1977 -1. stavba- 200 mil. m3
 • 1979- 2. stavba- 350mil. m3
 • 1984- 3. stavba- 1 350 mil. m3
 • 1988- Intenzifikácia 3. stavby - 1 550 mil. m3
 • 1996- Rozvoj 1-3 stavby - 1 700 mil. m3
 • 2003-7 - Optimalizácia PZZP -1 980 mil. m3
 • 2008 - 1. etapa PZZP Gajary - báden - 2 130 mil. m3
 • 2014- 2. – 3. etapa PZZP Gajary - báden - 2 480 mil. m3

Spoločnosť NAFTA a.s.

 • kľúčový skladovateľ zemného plynuv podzemných zásob. - kapacita 2,2 mld. m3
 • skladovanie ZP v odťažených plynových a ropných ložiskách
 • parametre zásobníkov: Celkový pracovný objem:2,2mld. m3. Max. ťažobný výkon: 26,5 mil. m3/ deň.  Max. vtlačný výkon: 20,5mil.m3/ deň.

Skladovacia kapacita PZZP na Slovensku

Skladovacia kapacita PZZP na Slovensku.

PZZP Láb

 • najvýznamnejší a najväčší skladovací objekt v SR
 • geologické umiestnenie: Viedenská panva (západné Slovensko)
 • typ: odťažené plynové a ropné ložiská
 • hĺbka: 342,5 m – 1800,0 m v závislosti od skladovacieho objektu
 • Súčasná skladovacia kapacita PZZP Láb = 2,13 mld. m3

Vývoj objemu pracovného vplynu v PZZP Láb

Vývoj objemu pracovného vplynu v PZZP Láb

 

PZZP Gajary – Báden

navýši skladovaciu kapacitu o cca 500 mil. m3 v troch etapách:

 • r. 2008- 1. etapa – začatie uskladňovania
 • r. 2011 – 2. etapa - plánované uvedenie do prevádzky
 • r. 2013 - 3. etapa – plánované uvedenie do prevádzky

PZZP Pozagas/Láb  

 • Fyzický uskladňovací uzol –prepojený s 3 nezávislými plynárenskými sieťami
 • Pracovný objem = 647 mil. m3
 • Vtlačný výkon = 6,85 mil. m3/deň
 • Ťažobný výkon = 6,85 mil. m3/deň

ZDROJ:  POZAGAS a. s. 

http://www.spnz.sk/sk/o-spnz/fakty-cisla-udaje/podzemne-uskladnovanie.html 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,