Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Voľný čas a turizmus » Podujatia

Podujatia

Harmonogram podujatí v roku 2017

Harmonogram kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2017

JANUÁR:
01.01. - Vítanie Nového roka – ohňostroj
28.01. - 3. obecný ples

FEBRUÁR:
24.02. – krojová ľudová zábava
25.02. - Slávnostné uvítanie detí
28.02. – Ukončenie fašiangov

MAREC:
01.03 – popolcová streda
29.03. - Deň učiteľov – spoločné posedenie pre zamestnancov školských zariadení

APRÍL:
05.04. - 72. výročie oslobodenia obce vojskami Červenej armády (1945) – pamätný deň – spomienková slávnosť
-veľkonočné sviatky
29.04. – hudobný koncert slovenských rockových kapiel
30.04. - stavanie máji

MÁJ:
13.05. – Memoriál Tobiáša Ondroviča – hasičská súťaž – DHZ Láb
14.05. - druhá májová nedeľa – Deň matiek – kultúrny program
-1. sväté prijímanie – Farský úrad Láb

JÚN:
04.06. - Medzinárodný deň detí – celoobecný kultúrno-športový program
10.06. - Krojovaný deň – folklórne slávnosti
17.06. – IV. ročník futbalového turnaja prípraviek a predprípraviek o pohár starostu obce – OŠK Láb
18.06. - Sviatok Božieho Tela (nedeľa) – procesia po dedine – Farský úrad Láb
30.06. - Koniec školského roka 2016/2017

SEPTEMBER:

01.09. - Letné lábske slávnosti nas ihrisku

04.09. - Začiatok školského roka 2017/2018

09.09. – Lábsky pajšel – DHZ Láb na ihrisku

OKTÓBER:
08.10. - druhá októbrová nedeľa – Lábske hody – slávnostná svätá omša pri príležitosti 269. výročia posvätenia kostola (1748-2017)
22.10. - Vendelínkove hody – slávnostná svätá omša pri Kaplnke sv. Vendelína
25.10. - posedenie pre dôchodcov

NOVEMBER:
01.11. - Sviatok Všetkých svätých
02.11. - Pamiatka zosnulých – Dušičky
30.11. – Ondrejsky lampiónový sprievod – MŠ + ZŠ Láb
-župné voľby

DECEMBER:
04.12. – Príchod sv. Mikuláša
26.12. – Štefansky futbalový turnaj
31.12. - Ohňostroj – vítanie Nového roka 2018

 

Ďalšie podujatia budú organizované a doplnené podľa ponuky počas roka.

 

Spracovala: Kultúrna komisia

 

 

Harmonogram podujatí v roku 2016

JANUÁR:

 • 01.01. Vítanie Nového roka – ohňostroj
  Country zábava – Pohostinstvo Čapáš
 • 16.01. 2. obecný ples
 • 29.01. Karneval MŠ Láb

FEBRUÁR:

 • 04.02. Rozprávkový karneval v ZŠ Láb
 • 05.02. ľudová zábava
 • 09.02. Ukončenie fašiangov – Pohostinstvo „U Marty“
 • 27.02. Slávnostné uvítanie detí

MAREC:

 • marec –mesiac knihy – návšteva knižnice deťmi MŠ a žiakmi ZŠ
 • 05.04. –parlamentné voľby do NR SR
  beseda so spisovateľom – Jozef Banáš
 • 23.03. Deň učiteľov – spoločné posedenie pre zamestnancov školských zariadení -veľkonočné sviatky

APRÍL:

 • 05.04. 71. výročie oslobodenia obce vojskami Červenej armády (1945) – pamätný deň – spomienková slávnosť
 • 15.04. Zápis prvákov na školský rok 2016/2017 – ZŠ Láb
 • 15.04. Deň narcisov
 • 23.04. Deň Zeme
  organizovanie divadelného predstavenia
 • 30.04. stavanie máji
 • 30.04. strelecké preteky spojené s oslavou 1. mája

MÁJ:

 • 07.05. Rybárske preteky ŽENY, Jazero Pieskoňa Plavecký Štvrtok – Láb
 • 08.05. Rybárske preteky DETI do 15.rokov, Jazero Pieskoňa Plavecký Štvrtok –Láb
 • 08.05. druhá májová nedeľa – Deň matiek – kultúrny program
 • 21.05. Memoriál Tobiáša Ondroviča – DHZ Láb
 • 29.05. Sviatok Božieho Tela (nedeľa) – procesia po dedine – Farský úrad Láb -obecný majáles -1. sväté prijímanie – Farský úrad Láb

JÚN:

 • 01.06. Deň detí v ZŠ
 • 04.06. Medzinárodný deň detí – celoobecný kultúrno-športový program
 • 11.06. Krojovaný deň
 • 18.06. 125. výročie založenia DHZ v Lábe
 • 30.06. Koniec školského roka 2015/2016
  ENVIROPARK POMORAVIE – súťaž „Kdo gumákem dálej dohodzí“

JÚL:

 • rybárske preteky „Petrov zdar“ – Pieskovňa

AUGUST:

 • 27.08. „Lábsky pajšel“ – hasičská súťaž a obecná vatra pri príležitosti 72. výročia SNP (1944- 2016),oldies party

SEPTEMBER:

 • Začiatok školského roka 2016/2017
 • 03.09. Slávnostné otvorenie novej triedy MŠ spojené s oslavou 40. výročia otvorenia MŠ Láb
  Hubertova jazda – POSPO,s.r.o.,Láb
 • 10.09. slávnostné uvítanie detí narodených v roku 2016
 • 16. – 18.09.  810. výročie prvej písomnej zmienky o obci Láb – obecné slávnosti

OKTÓBER:

 • 07.10. Hodová zábava
 • 08.10. súťaž vo varení gulášu – Pohostinstvo Čapáš
 • 09.10. druhá októbrová nedeľa – Lábske hody – slávnostná svätá omša pri príležitosti
  268. výročia posvätenia kostola (1748-2016)
 • 23.10. Vendelínkove hody – slávnostná svätá omša pri Kaplnke sv. Vendelína
 • 26.10. posedenie pre dôchodcov
  vystúpenie žiakov ZŠ Láb v Klube dôchodcov

NOVEMBER:

 • 01.11. Sviatok Všetkých svätých
 • 02.11. Pamiatka zosnulých – Dušičky
 • 30.11. Ondrejský lampiónový sprievod – MŠ a ZŠ

DECEMBER:

 • 03.12. Stretnutie s Mikulášom a vianočné trhy
  ENVIROPARK POMORAVIE – súťaž v pečení koláčov – KD Jakubov
 • 22.12. Vianočná akadémia v ZŠ Láb
  Vianočná akadémia v MŠ Láb
 • 26.12. Štefanský futbalový turnaj – ŠK Láb
 • 27.12. Turnaj ping-pong
 • 31.12. Ohňostroj – vítanie Nového roka 2017

Ďalšie podujatia budú organizované a doplnené podľa ponuky počas roka.

Spracovala:Kultúrna komisia

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,