Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Láb na roky 2016 - 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Láb na roky 2016 - 2022

PHSR analýza     PHSR prílohy    PHSR stratégia

 

 

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,