Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Samospráva » Obecný úrad

Obecný úrad

OBEC LÁB, Obecný úrad Láb

Hlavná ulica č. 503/9
900 67 Láb
Slovenská republika

IČO: 00 304 883
DIČ: 20 20 64 36 58
Bankový účet: 3205443001/5600
Vedený v banke: Prima banka Slovensko
IBAN: SK85 5600 0000 0032 0544 3001

Kontaktné údaje nájdete v rubrike KONTAKTY

Stránkové hodiny

PON 07:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
UTO 07:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
STR 08:00 – 12:00 | 12:30 – 18:00
ŠTV 07:30 – 10:00
PIA 07:30 – 13:00


Stavebný úrad

UTO 12:30 – 15:30
PIA 07:30 – 13:00

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk