Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » O obci » Obecné symboly

Obecné symboly

Erb obce Láb

Erb obce LábLábsky obecný erb bol úradnými heraldikmi schválený  a je evidovaný na MV SR. Návrh na obecný erb upravil podľa starej pečate z roku 1616 Dr. Rudolf Irša, ktorý ho zároveň previedol do farebnej podoby.

Ústrenou postavou erbu je strieborná postava sv. Ondreja na zelenom štíte so zlatou gloriolou okolo hlavy. Drží v rukách zlatý "ondrejský kríž." Vedľa postavy svätca po jeho pravej ruke je zlatá šesťcípa hviezdička, pod ktorou je zlatý polmesiac, po ľavej ruke zlatý lemeš.

 

Obecná zástava

Zástava obce Láb

Podľa farieb na erbe, boli zvolené i farby na obecnej zástave. Základom je zelená. Priečne skrížené dve brvná v zlatej farbe vytvárajú na nej svätoondrejský kríž. Nakoľko sa jedná o vlajku obecnú a nie mestskú, má dva zástrihy.

 

Obecná pečať

Pečať obce LábZaujímavosťou najstaršej pečate z r.1616 je to, že typárium - pečatidlo, ktorým bola pečať vytlačená, bolo vlastne typáriom, ktorým pečatila svoje dokumenty i fara. Odvodzujeme to od toho, že na pečati je čitateľný latinský kruhopis SIGILLUM ECCLESIE OMNIUM IN LAAB - ZNAK FARNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH V LÁBE. Letopočet 1617 je rozložený pod lemešom a polmesiacom s hviezdou. Bolo to pravdepodobne spoločné typárium pre faru i obec. Zrejme sa uschovávalo na fare, kde bolo bezpečnejšie ako u richtára.  

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,