Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Kontakty

Kontakty

OBEC LÁB, Obecný úrad Láb

Hlavná ulica č. 503/9
900 67 Láb
Slovenská republika

IČO: 00 304 883
DIČ: 20 20 64 36 58
Bankový účet: 3205443001/5600
Vedený v banke: Prima banka Slovensko
IBAN: SK85 5600 0000 0032 0544 3001

Kontakty

Tel.: Starosta 0903588998
Tel.: Zástupca starostu 0905358626

Stránkové hodiny

PON 08:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30
UTO nestránkový deň
STR 08:00 – 12:00 | 13:00 – 18:00
ŠTV nestránkový deň
PIA 08:00 – 13:00


Stavebný úrad

PON 08:00 – 12:00 |13:00 – 15:30
STR 08:00 - 12:00 |13:00 - 17:00

Obecný úrad

Meno a priezviskoTel.E-mail
Mária Lisá
Oddelenie všeobecnej správy a sociálnych vecí - Podateľňa, Pokladňa, Matrika, Evidencia obyvateľstva, Sociálne veci, Rybárske lístky, Súpisné čísla, Hrobové miesta, Voľby
034/7790 333maria.lisa@obeclab.sk
Katarína Kovárová
Ekonomické oddelenie - Účtovná evidencia, Rozpočet, Personálna a mzdová agenda, Správa majetku, Fakturácia, Vyhlasovanie v miestnom rozhlase
034/7790 509katarina.kovarova@obeclab.sk
Daša Koledová
Oddelenie životného prostredia, daní, poplatkov a odpadového hospodárstva - Daň z nehnuteľnosti, Daň za psa, Poplatok za komunálny odpad, Daň z verejného priestranstva, Evidencia podnikateľov a prevádzok, Septiky, Kanalizácia a stočné
034/7747791dasa.koledova@obeclab.sk
Ing. Júlia Trutzová
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku
034/7747792, 0918 469 680julia.trutzova@obeclab.sk, stavebnyurad@obeclab.sk
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,