Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Kontakty

Kontakty

OBEC LÁB, Obecný úrad Láb

Hlavná ulica č. 503/9
900 67 Láb
Slovenská republika

IČO: 00 304 883
DIČ: 20 20 64 36 58
Bankový účet: 3205443001/5600
Vedený v banke: Prima banka Slovensko
IBAN: SK85 5600 0000 0032 0544 3001

Kontakty

Tel.: 034 / 7790 333
Tel.: 034 / 7790 509
Tel.: 0905 358 626

Fax: 034 / 7790 323
E-mail: starosta@obeclab.sk
FaceBook: https://www.facebook.com/obeclab

Stránkové hodiny

PON 07:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
UTO 07:30 – 12:00 | 12:30 – 15:30
STR 08:00 – 12:00 | 12:30 – 18:00
ŠTV nestránkový deň
PIA 07:30 – 13:00


Stavebný úrad

UTO 12:30 – 15:30
PIA 07:30 – 13:00

Obecný úrad

Meno a priezviskoTel.E-mail
Mária Lisá
Podateľňa, Pokladňa, Matrika, Evidencia obyvateľstva, Rybárske lístky, Súpisné čísla, Hrobové miesta, Voľby
034/7790 333maria.lisa@obeclab.sk
Katarína Kovárová
Účtovná evidencia, Rozpočet, Personálny a mzdový, Správa majetku, Fakturácia, Štatistika, Sociálne odd., Kanalizácia a stočné, Vyhlasovanie v miestnom rozhlase, Zastupovanie - Overovanie podpisov a osvedčovanie listín, Zastupovanie - Pokladňa
034/7790 509katarina.kovarova@obeclab.sk
Eva Mrázová
Daň z nehnuteľnosti, Daň za psa, Poplatok za komunálny odpad, Daň z verejného priestranstva, Odpadové hospodárstvo, Výrub stromov,
034/7790 333eva.mrazova@obeclab.sk
Jana Lešková
Pracovník stavebného úradu,stavebné povolenia
0918 469 680stavebnyurad@obeclab.sk
© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, 034 / 7790 333, starosta@obeclab.sk