Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova hesla | Registrácia
Cesta: Úvod » Združenia / Podnikatelia » Klub kondičnej kulturistiky

Klub kondičnej kulturistiky

PosilovanieČinnosť klubu sa začala v pivničných priestoroch rod. domu. V roku 1994 im bola pridelená jedna miestnosť v priestoroch starej školy. V súčasnosti má organizácia uzavretý počet členov, ktorí sa riadia stanovami a vnútorným poriadkom klubu. Majetkom klubu je zakúpený alebo svojpomocne vyrobený inventár. Na všetkých členov sa vzťahuje zaplatenie členského poplatku.

© OBEC LÁB, Obecný úrad Láb, Hlavná ulica č. 503/9, 900 67 Láb, Starosta 0903588998,